נושאי תפקידים באוניברסיטה

          יו"ר חבר הנאמנים:                                                                                יו"ר הוועד המנהל:

-         יפורסם -                                           ד"ר גיורא ירון

                                           ***

               נשיא:                                                                  רקטור:

     פרופ' יוסף קלפטר                                   פרופ' אהרן שי

          פרו-רקטור:                                                            סגנית רקטור:

     פרופ' דני לויתן                                       פרופ' דינה ק. פריאלניק

       סגן נשיא למחקר ופיתוח:          סגן נשיא:                   סגן נשיא לפיתוח משאבים

     פרופ' יואב הניס        פרופ' רענן ריין                 עמוס אלעד

         דקאן הסטודנטים:

                                     פרופ' יואב אריאל

                                       ***

           מנהל כללי:                                                                     מזכירה אקדמית:

     מרדכי כהן                                                מריאנה שדה

                                         נציב קבילות:

                                        פרופ' רות סתוי