לוח שנת הלימודים תשע"ד 2013/2014

היום הראשון ללימודים(1)                            13.10.13     יום א' ט' בחשון

חופשת חנוכה (2)                                       1.12.13       יום א' כ"ח בכסלו

היום האחרון לסמסטר הראשון                    17.1.14       יום ו' ט"ז בשבט

היום הראשון לסמסטר השני                       16.2.14       יום א'  ט"ז באדר א'

פורים (3)                                                  16.3.14       יום א'   י"ד באדר ב'        

היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח      8.4.14         יום ג'   ח' בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח    23.4.14       יום ד'   כ"ג בניסן

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל(3)(5)        5.5.14         יום ב'   ה' באייר                    

יום העצמאות (3)                                        6.5.14         יום ג'   ו' באייר

יום הסטודנט (6)                                                      22.5.14       יום ה' כ"א באייר    

חופשת שבועות(3)                                       מ -           3.6.14   יום ג'   ה' בסיון

                                                                  עד -         4.6.14   יום ד' ו' בסיון

היום האחרון לסמסטר השני                       13.6.14       יום ו'  ט"ו בסיון

                                                   * * *

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ                 6.7.14         יום א'  ח' בתמוז

צום ט' באב(3)                                            5.8.14         יום ג'  ט' באב

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ                  29.8.14       יום ו'   ג' באלול

חופשת הקיץ המרוכזת(3)                             מ -            17.8.14יום א'   כ"א באב

                                                                    עד -        22.8.14יום ו'   כ"ו באב

טכסי זיכרון = בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00.

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל                                       16.10.13         יום ד'     י"ב בחשון

טכס יום השואה (4)                                                       28.4.14            יום ב'     כ"ח בניסן     

טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל(5)                     4.5.14              יום א'     ד' באייר

                                                                                                              * * *

היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ה 2014/2015 26.10.14 יום א'  ב' בחשון

(1) בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה

(2)חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות

(3) בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.

(4)בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה (27.4.14 כ"ז בניסן) יסתיימו הלימודים בשעה 19.00

(5)בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (4.5.14 ד' באייר) יסתיימו הלימודים בשעה 18.00.

(6)ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12.00.