נזכור

אפרים מיכאל ז"ל

תלמיד בית-הספר שנפל בשנת 1985 בלבנון.

אוניברסיטת תל-אביב מעניקה מלגת הצטיינות לזכרו.

מורי בית-הספר

ד"ר צפורה ברנע ז"ל, 1992-1942

היתה חברת הסגל האקדמי של בית-הספר לעבודה סוציאלית משנת הלימודים תשמ"ו. קידמה את תחום ההתמכרויות בלימודי התואר השני.

פנחס פרנק ז"ל, 1994-1928

היה מראשוני המורים בבית-הספר לעבודה סוציאלית. תרם לעיצוב ההוראה העיונית והמעשית של שיטות העבודה הסוציאלית.

פרופ' שמעון ברגמן ז"ל, 1999-1913

היה חלוץ הגרונטולוגיה בארץ, ממניחי היסודות של השירותים לזקנים בישראל ובעל מעמד בינלאומי בתחום זה.

ממייסדי בית-הספר לעבודה סוציאלית ומפתח תחום הזקנה בתוכנית הלימודים.

פרופ' אדוארד פרגר ז"ל, 1999-1939

הצטרף לסגל האקדמי של בית-הספר לעבודה סוציאלית בשנת הלימודים תשמ"ב ותרם רבות לפיתוח תחום הזקנה וחקר משמעות החיים לאורך מרחב החיים ובזקנה.

פרופ' יוסי קטן ז"ל,1939-2012

היה ממקימי ביה"ס ושימש כראש ביה"ס השני. היה בין היוזמים והדוחפים להקמת הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל (Espanet). עסק שנים רבות בחקר מדיניות הרווחה והשירותים החברתיים. היה פעיל חברתי בולט, העורך הראשי של כתב העת "ביטחון סוציאלי" בנושאי רווחה ומדיניות חברתית, וחבר בוועד המנהל של עמותות וארגונים חברתיים רבים במדינת ישראל.  המשיך ללמד, לחקור ולכתוב גם לאחר פרישתו הפורמלית.