המרכז לחקר רווחת הילד ושלומו לזכרה של רנטה אדלר

מרכז אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו הוקם בשנת 1997, בתרומת רנטה ז"ל וד"ר מריו א. אדלר.

מטרות המרכז להרחיב ולהעמיק את הידע בתחומים שונים הקשורים לעבודה סוציאלית עם ילדים ובני נוער. ליזום ולבצע מחקרים העוסקים בזיהוי ובאיתור אוכלוסיות ילדים ובני נוער בסיכון גבוה. לבחון משתנים חברתיים ופסיכולוגיים המקדמים חוסן והתמודדות יעילה, ומשתנים המעלים את רמת הסיכון של ילדים ובני נוער. כמו כן מטרתו לערוך מחקרים שיעסקו בניטור ובהערכה של תכניות מניעה וטיפול; לעודד וליזום תכניות מחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום ילדים בסיכון; לעודד חילופי מידע ולייצר אמצעים לשיתוף פעולה בין חוקרי הפקולטה לחוקרים מחו"ל; ליצור תקשורת לחילופי ידע בין החוקרים באקדמיה ומחוצה לה.

ראש המרכז:

פרופ' תמי רונן- רוזנבאום  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חדר 206

טלפון 03-6409550