היחידה להכשרה מעשית

היחידה להכשרה מעשית פועלת על פי התפיסה החינוכית של בית הספר, הגורסת התאמה והשלמה בין ההוראה באקדמיה ובין ההתנסות המעשית בשדה.

תפיסה זו מיושמת ע"י היחידה להכשרה מעשית שאחראית ופועלת בשלוש מערכות: הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בבית הספר, אוכלוסיית המורים ומערכת המדריכים ומנהלי הארגונים בהם מתקיימת ההכשרה המעשית.

היחידה אחראית על : תכנון, איתור ובחירה של שדות הכשרה המאפשרים חשיפת הסטודנטים למגוון הזדמנויות למידה, מיון ובחירה של מדריכים מקצועיים, פיתוח מסגרות חדשות להכשרה מעשית, פקוח והערכה רציפה של מידת התאמתם של ארגוני הרווחה להכשרת הסטודנטים, פתוח מרכזי למידה לסטודנטים. הדרכה, ייעוץ ולווי בפתרון בעיות בתהליך ההכשרה, קורסי מדריכים וארגון כנסים וימי עיון למדריכים. כל זאת, תוך שיתוף ותאום עם מורי בית-הספר.

ראש היחידה:

ד"ר רונית אבן-זהב

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת מקצועית:

אילנה זקס

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רכזת הכשרה מעשית:

מירב רוט-אטיאס

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

שעות פעילות מזכירות

היחידה:

 

חדר 102

ימים א'-ה' 13:00-9:00

 

טלפון: 03-6409127

         03-6406926

   

פקס:   03-6409182