ממלאי תפקידים

פרופ' בלהה דוידזון-ערד -

חדר:     115

ראשת בית-הספר

טלפון:   03-6409573, 03-6409556

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

פרופ' עידית וייס-גל

חדר:     202

ראשת התכנית לתואר ראשון

טלפון:   03-6409592

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

פרופ' רונית ליכטנטריט-

חדר:     228

ראשת התכנית לתואר שני

טלפון:   03-6409344    

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

פרופ' עינת פלד -

חדר:     226

יו"ר הוועדה לתלמידי מחקר

טלפון:   03-6407371

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

אילה קרניבד -

חדר:     115

רכזת מינהלית

טלפון:   03-6409130

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שעות הקבלה של ממלאי התפקידים: על-פי תיאום טלפוני מראש.