ועדות לענייני תארים מתקדמים

תואר שני

פרופ' רונית ליכטנטריט, ראש התכנית לתואר שני

ועדת הוראה

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימוד לתואר שני, אישורן  הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

פרופ' רונית ליכטנטריט- יו"ר

ד"ר בל גבריאל-פריד

פרופ' עידית וייס-גל

ד"ר ליאת חממה

ד"ר גיא שילה

פרופ' קרני גינזבורג

פרופ' יעל בנימיני

פרופ' עינת פלד

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

נציג תלמידים - תואר שני

תת-ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

פרופ' רונית ליכטנטריט - יו"ר

ד"ר גיא שילה

ד"ר ליאת חממה

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

תת-ועדת מוסמך לענייני קבלה

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי תואר שני.

ד"ר ליאת חממה -  יו"ר

פרופ' רונית ליכטנטריט

פרופ' עינת פלד

פרופ' בלהה דודזון, ראש ביה"ס 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

מורן פיינטוך , מזכירת הוועדה

נציגת המרכז למרשם

ועדת הוראה לתוכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים בתוכניות הלימוד של תוכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

ד"ר גיא שילה - יו"ר

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

פרופ' רונית ליכטנטריט

 ד"ר רונית אבן זהב

 אילה קרניבד, רכזת מנהלית

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

 

תת ועדת קבלה לתוכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית

ד"ר גיא שילה - יו"ר

פרופ' יעל בנימיני

פרופ' רונית ליכטנטריט

אילה קרניבד, רכזת מינהלית

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

תואר שלישי

פרופ' עינת פלד, ראש התכנית לתלמידי מחקר  

ועדת תלמידי מחקר

מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודי התואר השלישי.

פרופ' עינת פלד - יו"ר

פרופ' יעל בנימיני

פרופ' רונית ליכטנטריט

פרופ' זהבה סולומון

 פרופ' ריקי סויה

 פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

*  *  *

ועדת מלגות

מטפלת  בקביעת  קריטריונים לזכאות  ובבחירת הזכאים למלגות  שונות  בהתאם לקריטריונים אלה.

ד"ר בל גבריאל-פריד -  יו"ר

פרופ' עינת פלד

ד"ר יבגני טרטקובסקי 

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית

 דפנה מרקו, מזכירת הוועדה

ועדת אתיקה

בוחנת את המחקרים שנעשים ע"י סטודנטים בביה"ס לע"ס ונותנת אישור לביצועם במקרה ולא קיימת וועדת אתיקה במקום בו נאספים הנתונים

פרופ' קרני גינזבורג -  יו"ר

פרופ' אורנה כהן

פרופ' עינת פלד

 פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

ועדה ללימודי המשך והשתלמויות

אחראית על ההיבטים האקדמיים והמינהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

ד"ר נורה קורין-לנגר - יו"ר

גב' מינה וילסון

ד"ר גיא שילה

פרופ' אורנה כהן

ד"ר מירים גולן

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מינהלית

 הדס פלדמן, מזכירת הוועדה