ועדות לענייני תואר ראשון

תואר ראשון

פרופ' עידית וייס גל, ראש התוכנית לתואר ראשון

 

גב' בתיה פנחסי - מרכזת שיטות שנה א'         

גב' שרית שי - מרכזת שיטות שנה ב'              

ד"ר נורה קורין-לנגר – מרכזת התרכזויות שנה ג'             

ועדת הוראה

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים לתואר ראשון, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

פרופ' עידית וייס-גל - יו"ר

ד"ר השאם אבו-ריא

ד"ר רונית אבן זהב

ד"ר כרמית כץ

פרופ' רונית ליכטנטריט

ד"ר יבגני טרטקובסקי

גב' בתיה פנחסי

ד"ר נורה קורין-לנגר

גב' שרית שי

ד"ר ליה לוין

ד"ר גליה קורניק

 

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית

אירנה סמרטנקו מרכזת מזכירות סטודנטים

חגית שטיין, מזכירת הוועדה

נציג תלמידים - תואר ראשון

תת-ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר ראשון, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

גב' שרית שי - יו"ר

פרופ'עידית וייס גל

גב' בתיה פנחסי

ד"ר נורה קורין-לנגר

 

חגית שטיין, מזכירת הוועדה


תת-ועדה לענייני קבלה

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת סטודנטים לביה"ס ללימודי

תואר ראשון.

ד"ר כרמית כץ - יו"ר

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

פרופ' עידית וייס-גל

ד"ר השאם אבו-ריא

 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

חגית שטיין, מזכירת הוועדה

נציגת המרכז למרשם

תת-ועדה להכשרה מעשית

מטפלת בהיבטים המקצועיים והמנהליים הקשורים בהכשרה מעשית, וכן עוסקת בפיתוח ובקידום סגל המדריכים.

ד"ר רונית אבן-זהב   - יו"ר

גב' אילנה זקס, מרכזת מקצועית

פרופ' עידית וייס גל

גב' בתיה פנחסי

ד"ר נורה קורין-לנגר

גב' שרית שי

ד"ר דפנה פרומר

 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית

מירב רוט-אטיאס, מזכירת הוועדה

נציג מדריכי הכשרה מעשית

נציג תלמידים