ועדות בית הספר

ועדת כוח אדם

מטפלת במעמד האקדמי של חברי הסגל, במדיניות ובפיתוח כוח אדם והערכתו.

פרופ' בלהה דודזון ערד - יו"ר

פרופ' יעל בנימיני

פרופ' קרני גינזבורג  

פרופ' ריקי סויה

פרופ' עידית וייס-גל

פרופ' אורנה כהן

פרופ' רונית ליכטנטריט

פרופ' זהבה סולומון

פרופ' עינת פלד

פרופ' תמי רונן - רוזנבאום

ד"ר יבגני טרטקובסקי

ד"ר ליאת חממה

אילה קרניבד – רכזת מנהלית

לאה מוהר - מזכירת הוועדה