מועצת בית-הספר

הינה המוסד החוקתי העליון של בית-הספר. המועצה אחראית על מדיניות העל של בית-הספר, תפקידה לאשר ולפקח על תכניות ומסגרות לימודיות ולקבוע עקרונות מנחים לפעילות בית-הספר. חברים בה: דקאן הפקולטה, הסגל הקבוע המועסק בבית-הספר בחצי משרה לפחות, נציג המרצים ונציג הסגל הזוטר בבית-הספר.

חברי המועצה

פרופ' תמי רונן-רוזנבאום - דיקאן

פרופ' בלהה דודזון ערד - יו"ר

פרופ' יעל בנימיני

פרופ' קרני גינזבורג

פרופ' ריקי סויה

פרופ' עידית וייס-גל

פרופ' אורנה כהן

פרופ' רונית ליכטנטריט

פרופ' זהבה סולומון

פרופ' עינת פלד

ד"ר יבגני טרטקובסקי

ד"ר ליאת חממה

 
 

נציגי המרצים – ד"ר השאם אבו-ריא

נציג הסגל הזוטר – גב' שרית שי

אילה קרניבד, רכזת מנהלית

דפנה מרקו, מזכירת המועצה