תוכנית לימודים לתואר השני

תכליתם של לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית להכשיר עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון לעיסוק בפרקטיקה מתקדמת, לתפקידי מחקר, הוראה והכשרה באקדמיה ובשדה, ולמילוי תפקידי מינהל והדרכה בשירותים חברתיים.

המסלולים הם:

1. מסלול התערבות מתקדמת בעבודה סוציאלית – עם תזה וללא תזה.

2. מסלול קליני לטיפול בילד ונוער – עם תזה וללא תזה.

3. מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה – עם תזה וללא תזה.

דרישות מוקדמות: הרישום לחלק מהקורסים מותנה בדרישות מוקדמות,   הנכללות בתיאור הקורסים.

 

תכנית לימודים עם תזה                         

אשכול 1: קורסי תשתית עבור פיתוח ידע והמשגתו

מסלול התערבות

מתקדמת בע"ס

מסלול קליני לטיפול בילד ונוער

מסלול קליני לטיפול בטראומה

א. תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות: מבט שני

4 ש"ס

8 ש"ס

6 ש"ס

ב. סוגיות ומיומנויות

     

תזה כמותית

תזה איכותנית

14 ש"ס

12 ש"ס

6 ש"ס

4 ש"ס

8 ש"ס

6 ש"ס

       

אשכול 2: התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

אשכול 3: פיתוח ידע והמשגתו באמצעות מחקר:

תזה כמותית

תזה איכותנית

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות

-

4 ש"ס

4 ש"ס

סה"כ

30 ש"ס

30 ש"ס

30 ש"ס

 

 

תכנית לימודים ללא תזה

אשכול 1: קורסי תשתית עבור פיתוח ידע והמשגתו

מסלול התערבות

מתקדמת בע"ס

מסלול קליני

לטיפול בילד ונוער

מסלול קליני לטיפול בטראומה

א. תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות: מבט שני

4 ש"ס

8 ש"ס

6 ש"ס

ב. סוגיות ומיומנויות

22 ש"ס

20 ש"ס

22 ש"ס

       
       

אשכול 2: התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

אשכול 3: פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות

6 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

סה"כ

36 ש"ס

36 ש"ס

36 ש"ס

 

לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ד

תכנית לימודים עם תזה                         

אשכול 1: קורסי תשתית עבור פיתוח ידע והמשגתו

מסלול התערבות

מתקדמת בע"ס

מסלול קליני לטיפול בילד ונוער

מסלול קליני לטיפול בטראומה

א. תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות: מבט שני

4 ש"ס

8 ש"ס

4 ש"ס

ב. סוגיות עכשוויות במוקד השיח הציבורי, חברתי, מקצועי

4 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

ג.     מודלים, גישות, שיטות ואסטרטגיות התערבות

תזה כמותית

תזה איכותנית

8 ש"ס

6 ש"ס

2 ש"ס

0

6 ש"ס

4 ש"ס

ד. פרדיגמות ושיטות מחקר

2 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

אשכול 2: התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

אשכול 3: פיתוח ידע והמשגתו באמצעות מחקר:

תזה כמותית

תזה איכותנית

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות

-

4 ש"ס

4 ש"ס

סה"כ

30 ש"ס

30 ש"ס

30 ש"ס

 

תכנית לימודים ללא תזה

אשכול 1: קורסי תשתית עבור פיתוח ידע והמשגתו

מסלול התערבות

מתקדמת בע"ס

מסלול קליני

לטיפול בילד ונוער

מסלול קליני לטיפול בטראומה

א. תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות: מבט שני

4 ש"ס

8 ש"ס

4 ש"ס

ב. סוגיות עכשוויות במוקד השיח הציבורי, חברתי, מקצועי

8 ש"ס

6 ש"ס

4 ש"ס

ג. מודלים, גישות, שיטות ואסטרטגיות התערבות

12 ש"ס

12 ש"ס

18 ש"ס

ד. פרדיגמות ושיטות מחקר

2 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

אשכול 2: התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

אשכול 3: פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות

6 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

סה"כ

36 ש"ס

36 ש"ס

36 ש"ס

 

מסלול התערבות מתקדמת בעבודה סוציאלית

החל משנת הלימודים תשע"ד על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור

במהלך לימודיו לפחות 3 קורסים מתוך המקבץ המתאים לקבוצת הפרקטיקה שילמד (ראו פירוט מקבצים בהמשך). את קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים המוצעים בידיעון בהתאם לדרישות המפורטות בו (מאשכול 1א' ומאשכול 1 ב').

להלן פירוט הקורסים במקבצים:

ע"ס במסגרת בריאות נפש/ד"ר דפנה פרומר

הגישה האנטי פסיכיאטרית

תיאוריות פסיכותרפויטיות ויישומן בהתערבות פרטנית

מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית

פסיכותרפיה קיומית

המפגש הטיפולי

טיפול ממוקד בפוסט טראומה

התערבות קבוצתית/ד"ר נורה קורין לנגר

פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה

הנחית קבוצות

עבודה קבוצית בסביבתו של הילד

סוגיות בעבודה קבוצתית

התיאורי ה והפרטיקה של הקבוצה הקטנה

מיגדר/ד"ר רונית אבן זהב

בריאות נשים

המעבר לאימהות

אימהות – היבטים תיאורטיים ביקורתיים

הפסיכולוגיה של האישה

מין מגדר ומיניות

מיגדר ומדיניות חברתית

ילדים/ד"ר גליה קורניק

הדרכת הורים

הילד שבי הילד שלי והילד שבטיפולי

להתבגר לתוך גבולות

טיפולים בילדים נפגעי התעללות

התבגרות סוערת

מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים

ילדים במצבי טראומה

עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד

 

לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ד הדרישות נותרו כפי שפורטו בידיעון של שנת תחילת הלימודים.

מסלול קליני לטיפול בילד ונוער

החל משנת הלימודים תשע"ד על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור

במהלך לימודיו לפחות 3 קורסים מתוך המקבץ המפורט בהמשך.

את קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים המוצעים בידיעון ולפי הדרישות המפורטות בו (מאשכול 1א' ומאשכול 1 ב').

בתכנית תיזה ניתן לבחור קורסי בחירה רק מתוך המקבץ.

מקבץ הקורסים

הדרכת הורים

הילד שבי הילד שלי והילד שבטיפולי

להתבגר לתוך גבולות

טיפול בילדים נפגעי התעללות

התבגרות סוערת

מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים

ילדים במצבי טראומה

עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד

לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ד הדרישות נותרו כפי שפורטו בידיעון של שנת תחילת הלימודים.

 

 

 

מסלול קליני לטיפול בלחץ וטראומה

החל משנת הלימודים תשע"ד על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור

במהלך לימודיו לפחות 4 קורסים מתוך המקבץ שמפורט בהמשך.

את קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים המוצעים בידיעון ולפי הדרישות המפורטות בו (מאשכול 1א' ומאשכול 1 ב').

בתכנית תיזה יש לבחור לפחות 3 קורסי בחירה מתוך המקבץ שלהלן.

מקבץ הקורסים

היבטים חברתיים של טראומה

שכול ואובדן

אלימות נגד נשים

תקוה וחוסן

פוסט טראומה מורכבת

טיפול ממוקד בטראומה

טראומה: בין הקליני לחברתי

זכותן לבריאות  של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי ונשות רווחה

טיפולים בילדים נפגעי התעללות

ילדים במצבי טראומה

לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ד הדרישות נותרו כפי שפורטו בידיעון של שנת תחילת הלימודים.