מפתח קורסים לפי שמות חברי הסגל

  

מרצה

סמסטר

שם קורס

יום

משעה

עד שעה

חדר

ד"ר אבו-ריא השאם

א'

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת*

ד'

08:00

10:00

055

 

א'

מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית

ב'

14:00

16:00

152

 

א'

הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות

ב'

16:00

18:00

128

 

א'

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

12:00

14:00

126

 

ב'

תיאוריות של אישיות

ד'

08:00

10:00

127

 

ב'

דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים

ד'

10:00

12:00

017

 

ב'

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים*

ב'

12:00

14:00

123

 

ב'

הפסיכותרפיה הקיומית

ב'

10:00

12:00

015

 

ב'

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

14:00

16:00

016

ד"ר אבן-זהב רונית

א'

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

128

 

א'

נערות צעירות מרקע של מצוקה

ב'

14:00

16:00

118

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

128

 

ב'

מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

128

 

ב'

פרקטיקה א' - קריאה ביקורתית - בחירת נושא , סקירת ספרות, גיבו

ב'

12:00

14:00

053

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר אלון שרה

ב'

זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים

ד'

12:00

14:00

121

גב' אסטשנקו סופיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה

א'

14:00

16:00

127

 

א'

מבוא לסטטיסטיקה

א'

16:00

18:00

125

ד"ר אפי זיו

ב'

טראומה:בין הקליני לחברתי

ב'

16:00

18:00

128

מר אשמן תמיר

ב'

הקבוצה - תיאוריה ומיומנויות

ד'

08:00

10:00

118

ד"ר בועז חגי

א'

היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

127

גב' בלט דודי

א'

אלימות מינית מנקודת מבט אישית וחברתית - תיאוריה ופרקטיקה

ד'

12:00

14:00

053

פרופ' בנימיני יעל

א'

פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות*

ב'

08:00

10:00

124

 

א'

בריאות נשים: היבטים נפשיים התנהגותיים וחברתיים

ב'

14:00

16:00

124

 

א'

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

ב'

10:00

12:00

120

 

ב'

פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים

ב'

12:00

14:00

001

 

ב'

פסיכולוגיה חיובית

ד'

10:00

12:00

015

 

ב'

שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים

ב'

10:00

12:00

250

ד"ר ברגר רוני

ב'

התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום

ד'

14:00

16:00

126

ד"ר גבריאל-פריד בל

א'

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

121

 

א'

כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע

א'

08:00

10:00

127

 

א'

התנהגויות ומצבי סיכון

ב'

14:00

16:00

016

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

121

 

ב'

מיומנויות התערבות א:שיטות ראיון והבנית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

121

 

ב'

מודלים ואסטרטגיות בטיפול בהתמכרויות

ב'

10:00

12:00

121

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       
 

אב

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

12:00

14:00

012

ד"ר גור ענת

א'

פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה

ב'

14:00

16:00

053

פרופ' גינזבורג קרני

א'

שיטות מחקר

ד'

08:00

10:00

001

 

א'

סמינר אמפירי**

ב'

16:00

18:00

123

 

א'

הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומטיים*

ד'

12:00

16:00

124

 

א'

המעבר לאמהות

ב'

12:00

14:00

016

 

ב'

יסודות הפסיכולוגיה החברתית**

ד'

12:00

14:00

001

 

ב'

סמינר אמפירי**

ב'

14:00

16:00

126

 

ב'

סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של הבריאות

ב'

12:00

14:00

125

 

אב

סדנת דוקטורנטים (שלב א')**

ב'

14:00

16:00

017

פרופ' גירון יעל

ב'

מיומנויות התערבות בטיפול זוגי ומשפחתי

ב'

14:00

16:00

053

פרופ' דודזון-ערד בלה

א'

פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה

ד'

16:00

20:00

228

 

א'

עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד

ב'

12:00

14:00

055

 

ב'

הילד שבי, הילד שלי, הילד שבטיפולי

ב'

14:00

16:00

118

ד"ר הררי מירב

אב

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

מיומנויות התערבות ג' -  התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

017

 

אב

ע"ס בתחום הבריאות

ב'

08:00

10:00

017

גב וגנר לינדה

אב

תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול התנהגותי קוגניטיבי*

ד'

10:00

12:00

118

פרופ' וייס-גל  עידית

א'

מבוא לרווחה חברתית

ב'

10:00

12:00

127

 

א'

סמינר אמפירי**

ב'

16:00

18:00

125

 

א'

מגדר ומדיניות חברתית

ב'

12:00

14:00

123

 

ב'

מדינת הרווחה בישראל

ד'

10:00

12:00

001

 

ב'

סמינר אמפירי**

ב'

14:00

16:00

013

מר ורשביאק אייל

אב

פרקטיקום לחץ וטראומה

ב'

08:00

10:00

053

ד"ר זיו הדס

א'

זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי ונשות רוו

ב'

16:00

18:00

121

ד"ר זליגמן צביה

אב

פרקטיקום לחץ וטראומה

ב'

08:00

10:00

016

גב' זסלבסקי אינה

א'

מבוא לסטטיסטיקה

א'

08:30

10:00

001

גב' זקס אילנה

א'

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

152

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

152

 

ב'

מיומנויות התערבות א:שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

152

 

ב'

מעשה ההתערבות

ד'

14:00

16:00

127

 

ב'

קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

118

 

ב'

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

10:00

12:00

016

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר חממה ליאת

א'

התיאוריה של הפרקטיקה ג'

ד'

10:00

12:00

127

 

א'

מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים

ב'

10:00

12:00

128

 

ב'

סוגיות בבריאות וחולי פיזי בקרב ילדים

ד'

10:00

12:00

121

 

ב'

מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים

ד'

12:00

14:00

126

 

ב'

ילדים במצבי טראומה

ב'

10:00

12:00

128

 

אב

סדנת מחקר ג': ניתוח וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

12:00

14:00

122

 

אב

פרקטיקום ילד ונוער

ב'

08:00

10:00

128

גב' טבת טובה

א'

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

12:00

14:00

124

 

א'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

124

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

10:00

12:00

124

 

ב'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

124

 

ב'

ארגז הכלים היצירתי

ד'

08:00

10:00

128

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר טרטקובסקי יבגני

א'

מושגי יסוד בפסיכולוגיה

ד'

10:00

12:00

001

 

א'

פסיכופתולוגיה

ד'

16:00

18:00

127

 

א'

סמינר אמפירי**

ב'

16:00

18:00

016

 

א'

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

ב'

14:00

16:00

052

 

א'

תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית

ב'

10:00

12:00

016

 

א'

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת

ב'

12:00

14:00

125

 

ב'

סמינר אמפירי**

ב'

14:00

16:00

121

 

ב'

התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה

ד'

10:00

12:00

150

 

ב'

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים

ב'

12:00

14:00

015

פרופ' כהן אורנה

א'

תיאוריות מסורתיות בטיפול משפחתי

ב'

10:00

12:00

152

 

א'

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת

ב'

12:00

14:00

250

 

ב'

סוגיות עכשוויות בתחום המשפחה: מדיניות, טיפוליות ואתיות

ד'

08:00

10:00

125

 

ב'

משפחות בגירושין

ד'

10:00

12:00

123

 

ב'

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים

ב'

12:00

14:00

257

ד"ר כץ כרמית

א'

טיפול בילדים נפגעי התעללות

ב'

14:00

16:00

125

 

ב'

הדרכת הורים

ד'

14:00

16:00

125

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

מיומנויות התערבות ג' -  התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

055

 

אב

ע"ס עם משפחות

ב'

08:00

10:00

055

ד"ר לביא מושיק

ב'

היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית

ב'

08:00

10:00

001

ד"ר לוי אופיר

א'

תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים

ב'

10:00

12:00

124

 

ב'

טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה

ב'

14:00

16:00

124

 

אב

פרקטיקום לחץ וטראומה

ב'

08:00

10:00

015

ד"ר לוין ליה

א'

נורמה, מוסר וסטייה חברתית

א'

10:00

12:00

127

 

א'

פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

ב'

12:00

14:00

127

 

א'

פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות*

ב'

08:00

10:00

125

 

א'

פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות*

ד'

08:00

10:00

150

 

ב'

שירותי רווחה אישיים ומערכות להבטחת הכנסה

ד'

16:00

18:00

001

 

ב'

עוני, הדרה ועבודה סוציאלית

ב'

12:00

14:00

118

 

ב'

היבטים אתיים של שיתוף לקוחות

ב'

14:00

16:00

123

פרופ' ליכטנטריט רוני

א'

המשפחה כמערכת

ד'

12:00

14:00

001

 

א'

אובדן ושכול

ב'

08:00

10:00

118

 

ב'

תיאוריות פוסט מודרניות בטיפול משפחתי

ב'

10:00

12:00

053

 

אב

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר

ב'

12:00

14:00

124

 

אב

סדנת דוקטורנטים (שלב ב') איכותנית

ב'

14:00

16:00

214

ד"ר לצטר - פאו סוניה

אב

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

122

 

אב

ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו

ב'

08:00

10:00

122

עו"ד מורן שמואל

א'

מבוא למשפט

ב'

08:00

10:00

127

 

ב'

המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים

ד'

08:00

10:00

001

גב' מי-בר הלר גל

ב'

ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית

א'

08:00

10:00

001

ד"ר מלכה מני

א'

התיאוריה של הפרקטיקה

ד'

14:00

18:00

118

 

ב'

המארגן הקהילתי וארגון הקהילה

ד'

14:30

16:00

009

מר מלמד רן

ב'

עובדים סוציאליים ותקשורת

ד'

14:00

16:00

118

 

אב

קליניקה לשינוי מדיניות**

ד'

18:00

20:00

128

ד"ר נסים גדי

ב'

החברה בישראל - תמורות ובעיות

ב'

10:00

12:00

001

פרופ' סויה רבקה

א'

סמינר אמפירי**

ב'

16:00

18:00

214

 

א'

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת*

ב'

10:00

12:00

257

 

א'

קריאה וכתיבה ביקורתית

ב'

12:00

14:00

257

 

ב'

סמינר אמפירי**

ב'

14:00

16:00

250

 

ב'

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים*

ב'

12:00

14:00

121

 

ב'

התערבות וחקר ההתערבות בעבודה סוציאלית - הדדיות או חד-כיווניו

ב'

08:00

10:00

124

 

אב

סדנת דוקטורנטים (שלב ב')

ב'

14:00

16:00

257

פרופ' סולומון זהבה

א'

מבוא למצבי לחץ וטראומה: זיהוי ואבחון*

ד'

10:00

12:00

128

 

ב'

גישות בהתערבות בהפרעות פוסט טראומטיות

ד'

16:00

18:00

125

 

ב'

היבטים חברתיים של טראומה

ב'

16:00

18:00

125

 

אב

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

12:00

14:00

008

 

אב

סדנת דוקטורנטים (שלב א')**

ב'

14:00

16:00

120

ד"ר פגורק-אשל שירה

א'

שיטות בעבודה סוציאלית - א

א'

10:00

12:00

150

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית - א

א'

10:00

12:00

150

 

ב'

מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

150

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

פרופ' פלד עינת

א'

התיאוריה של הפרקטיקה

ד'

08:00

10:00

127

 

א'

מבוא למחקר איכותני**

ב'

16:00

18:00

250

 

א'

אלימות נגד נשים

ב'

14:00

16:00

250

 

א'

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת

ב'

12:00

14:00

128

 

ב'

אלימות במשפחה

ד'

08:00

10:00

053

 

ב'

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים

ב'

12:00

14:00

152

 

ב'

שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים איכותניים

ב'

16:00

18:00

214

גב' פנחסי בתיה

א'

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

123

 

א'

יחסים בינאישיים בקבוצה

א'

14:00

16:00

121

 

א'

אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

ד'

08:00

10:00

128

 

א'

סוגיות בעבודה עם בני נוער

ב'

14:00

16:00

128

 

א'

סוגיות בעבודה קבוצתית

ב'

10:00

12:00

015

 

א'

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

12:00

14:00

214

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

123

 

ב'

מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

123

 

ב'

קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

128

 

ב'

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

10:00

12:00

124

 

ב'

להתבגר לתוך גבולות

ד'

08:00

10:00

152

 

ב'

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

14:00

16:00

122

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

מר פרגו-גופר  עמירם

א'

התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה

ד'

14:00

16:00

125

ד"ר פרומר דפנה

א'

אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

ד'

14:00

16:00

122

 

א'

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

08:00

10:00

122

 

א'

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

017

 

א'

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

12:00

14:00

015

 

ב'

הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית

א'

12:00

14:00

127

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

122

 

ב'

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

14:00

16:00

152

 

ב'

פרקטיקה א' - קריאה ביקורתית - בחירת נושא , סקירת ספרות, גיבו

ב'

12:00

14:00

128

 

ב'

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

14:00

16:00

002

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

מיומנויות התערבות ג' -  התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

126

 

אב

ע"ס בתחום  בריאות הנפש

ב'

08:00

10:00

126

מר פרץ נדב

ב'

פנים רבות לעוני

א'

12:00

14:00

001

גב' צרצור רודה

א'

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

12:00

14:00

126

 

א'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

126

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

10:00

12:00

126

 

ב'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

126

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר קורין-לנגר נורה

א'

התיאוריה של הפרקטיקה ב'

ד'

14:00

16:00

127

 

א'

מצוקה ומעורבות חברתית**

ד'

10:00

12:00

016

 

ב'

מעשה ההתערבות

ד'

14:00

16:00

128

 

ב'

קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית-תאוריה ויישום

ד'

12:00

14:00

150

 

ב'

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

14:00

16:00

128

 

ב'

פרקטיקה א' - קריאה ביקורתית - בחירת נושא , סקירת ספרות, גיבו

ב'

12:00

14:00

016

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

123

 

אב

ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית

ב'

08:00

10:00

123

ד"ר קורניק גליה

א'

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

12:00

14:00

122

 

א'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

122

 

א'

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

12:00

14:00

053

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

10:00

12:00

122

 

ב'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

122

 

ב'

מעשה ההתערבות

ד'

14:00

16:00

150

 

ב'

פרקטיקה א' - קריאה ביקורתית - בחירת נושא , סקירת ספרות, גיבו

ב'

12:00

14:00

250

 

ב'

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

08:00

10:00

214

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

פרופ' רונן תמר

אב

פרקטיקום ילד ונוער

ב'

08:00

10:00

150

ד"ר רז-דגני אירית

א'

פילוסופיה של המדע

ב'

12:00

14:00

001

ד"ר שבאר-שפירא דניאל

א'

שיטות בעבודה סוציאלית ב'

א'

12:00

14:00

053

 

א'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

053

 

א'

התערבות עם נשים בדחק ומשבר

ד'

12:00

14:00

128

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית ב'

א'

10:00

12:00

053

 

ב'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

053

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

גב' שי שרית

א'

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

12:00

14:00

125

 

א'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

125

 

א'

אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

ד'

08:00

10:00

125

 

א'

התערבות רגישת תרבות**

ד'

12:00

14:00

125

 

א'

הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו

ב'

10:00

12:00

125

 

א'

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

12:00

14:00

152

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

10:00

12:00

125

 

ב'

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

125

 

ב'

קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

125

 

ב'

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

10:00

12:00

125

 

ב'

המפגש הטיפולי

ב'

12:00

14:00

055

 

ב'

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

14:00

16:00

008

 

אב

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר שילה גיא

א'

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

08:00

10:00

121

 

א'

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

121

 

ב'

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

124

 

ב'

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

14:00

16:00

124

 

ב'

מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות

ב'

08:00

10:00

125

 

ב'

התבגרות סוערת:סוגיות טיפוליות בגיל ההתבגרות

ד'

08:00

10:00

055

מר שרוף אברהם

א'

תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינמי בילדים*

ד'

12:30

16:30

150

 

אב

פרקטיקום ילד ונוער

ב'

12:00

14:00

017