תנאי קבלה לתכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

לימודים לתואר שני לבעלי תארים מתחומים אחרים

(תכנית השלמות לעבודה סוציאלית)

על התכנית

משנת תשע"ד מציע בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב תכנית לימודים לתואר שני לבעלי תארים מתחומים אחרים – השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית. התכנית מקנה לתלמידים תואר שני בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת לתלמידים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע.

תכנית ההשלמות לתואר שני מיועדת לבעלי תארים קודמים (ב.א. או מ.א.) במדעי החברה/מדעי ההתנהגות[1]. התכנית מורכבת מלימודי השלמה בעבודה סוציאלית, הכוללים ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע כולל הכשרה מודרכת בשדה, ובנוסף, לימודים מלאים לתואר שני בעבודה סוציאלית במסלול התערבות מתקדמת. קבלת התואר מותנית בעמידה בדרישות התכנית בצורה מלאה. לא תתאפשר קבלת תואר לאחר עמידה בלימודי ההשלמות הבסיסיים, אלא רק בסיום לימודי התכנית כולה.

 

תנאי קבלה

סיום ב.א. (מכל התחומים) בציון גמר 88 לפחות[2], או סיום מ.א. (מכל התחומים) בציון גמר 85 לפחות.

  1. השלמת 6 קורסי קדם בציון עובר כתנאי להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה. קורסי הקדם אינם נלמדים כחלק מהתכנית, והמועמדים נדרשים לסיימם (או שלמדו אותם במסגרת לימודים בתחום אחר) לפני תחילת הלימודים. ניתן יהיה לסיים שני קורסים מבין קורסי הקדם עד לסיום שנה א' בלימודי ההשלמה לעבודה סוציאלית.

קורסי קדם כתנאי לקבלה ללימודי השלמה בעבודה סוציאלית :

חובה

סטטיסטיקה

שיטות מחקר

4 קורסים מתוך 10 הקורסים הבאים

מבוא לסוציולוגיה

מבוא לפסיכולוגיה

מבוא לפסיכופתולוגיה

תיאוריות אישיות

פסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה התפתחותית

החברה הישראלית

כלכלה

מבוא למשפט/שיטת המשפט הישראלי

מבוא למנהל ומדיניות ציבורית

  1. מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל פעילות התנדבותית).
  2. קורות חיים מפורטים.
  3. שתי המלצות:
  4. א. המלצה הקשורה להיבטים אקדמיים של המועמד ממורים שלימדו אותו בתואר ראשון/שני.
  5. ב. המלצה המפרטת מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל פעילות התנדבותית).
  6. במידה ואין המועמד/ת מעוניין/ת במסלול עם תזה בהמשך לימודיהם, שתי ההמלצות יכולות להיות קשורות למעורבות וניסיון בשדה.
  7. שימו לב! ההמלצות אותם אנו דורשים, ימולאו על ידי הממליצים באופן מקוון בפנייה מאיתנו לאחר מילוי פרטיהם על ידכם בטופס המקוון לרישום התכנית. ממליצים שיחפצו בכך, יוכלו לפנות למזכירות התכנית במייל ולקבל טופס ידני למילוי ההמלצה (במידה ואינם יכולים או רוצים למלא המלצה באופן מקוון). ההמלצות שאנו מבקשים אינן זהות להמלצות שניתנות בחוגים אחרים, אנא, יידעו את הממליצים כי אין טעם לשלוח אלינו המלצות שמולאו עבור חוגים אחרים או תכניות השלמה אחרות.
  8.  בית-הספר שומר לעצמו את הזכות לשקול היבטים נוספים וכן לזמן את המועמדים לראיון אישי או קבוצתי.