נושאי תפקידים באוניברסיטה

יו"ר חבר הנאמנים:
פרופ' יעקב פרנקל

 יו"ר הוועד המנהל:
ד"ר גיורא ירון

***

נשיא: 
פרופ' יוסף קלפטר 

רקטור:
פרופ' אהרן שי 

פרו-רקטור:
פרופ' דני לויתן 

סגנית רקטור:
פרופ' דינה ק. פריאלניק

סגן נשיא למחקר ופיתוח: 
פרופ' יואב הניס

סגן נשיא: 
פרופ' רענן ריין

סגן נשיא לפיתוח משאבים
מר עמוס אלעד

דקאן הסטודנטים:
פרופ' יואב אריאל 

***

מנהל כללי:
מרדכי כהן

 מזכירה אקדמית:
מריאנה שדה

נציבת קבילות:
פרופ' חנה איילון