לוח שנת הלימודים תשע"ה 2014/2015

לוח שנת הלימודים תשע"ה 2014/2015

 

היום הראשון ללימודים (1)                         26.10.14          יום א'     ב' בחשון

חופשת חנוכה (2)                                    21.12.14          יום א'     כ"ט בכסלו

היום האחרון לסמסטר הראשון *                  25.1.15            יום א'     ה' בשבט

יום פתוח                                                13.2.15            יום ו'      כ"ד בשבט

פורים  (3)                                              5.3.15             יום ה'   י"ד באדר

היום הראשון לסמסטר השני                       8.3.15             יום א'   י"ז באדר

יום אחרון לפני חופשת הפסח וימי השלמות   29.3.15            יום א'     ט' בניסן            

השלמות סמ' ב':יום חלופי לקורסי יום ד'        30.3.15            יום ב'     י' בניסן

השלמות סמ' ב:יום חלופי לקורסי יום ה'        31.3.15            יום ג'     י"א בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח    12.4.15            יום א'     כ"ג בניסן

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (3)(5)      22.4.15            יום ד'       ג' באייר          

יום העצמאות (3)(5)                                23.4.15            יום ה'   ד' באייר

חופשת שבועות (3)                                24.5.15              יום א'     ו' בסיון

יום הסטודנט (6)                                     28.5.15            יום ה'    י' בסיון  

היום האחרון לסמסטר השני                       21.6.15            יום א'     ד' בתמוז

 

                                                * * *

 

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ                 12.7.15            יום א'     כ"ה בתמוז

צום ט' באב (3)                                       26.7.15            יום א'   י'  באב

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ                  4.9.15               יום  ו'   כ' באלול

חופשת הקיץ המרוכזת (3)                       מ -23.8.15        יום א'     ח' באלול

                                                           עד -       28.8.15            יום ו'      י"ג באלול

 

טכסי זיכרון  - בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00.

 

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל                   5.11.14            יום ד'     י"ב בחשון

טכס יום השואה (5)                                 16.4.15            יום ה'   כ"ז בניסן

טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (6)   21.4.15            יום ג'      ב' באייר

 

                                                * * *

 

היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ו  2015/2016  18.10.15  יום א'   ה' בחשון

 
 

(1)        בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה. בתכניות לתארים מתקדמים בפקולטה לניהול ייתכנו שינויים, יש להתעדכן באתר הפקולטה.

(2)        חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות

(3)        בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה

(4)        בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה (15.4.15 כ"ו בניסן) יסתיימו הלימודים בשעה 19.00

(5)        בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (21.4.15 ב' באייר) יסתיימו הלימודים בשעה 18.00.

(6)        ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12.00.

 

הערה: בתכניות לתארים מתקדמים ייתכנו שינויים. יש להתעדכן באתרי הפקולטות.