הקדמה

ידיעון זה נועד לשמש את כל המתעניינים במבנה בית-הספר, מוסדותיו, סגל המורים, תוכניות הלימוד וכל מידע אחר הקשור בנושאים ובתחומים שבית-הספר עוסק בהם.

החלק המקדים לידיעון זה מכיל מידע כללי, הוראות ותקנונים כלל-אוניברסיטאיים. חלקו השני של הידיעון עוסק בנושאים המיוחדים לבית-הספר, וכולל גם את תכניות הלימודים, מערכת השעות ותיאורי הקורסים.

בית-הספר שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בכל הנהלים, התקנונים ותוכניות הלימודים בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר. תשומת לב הסטודנטים מופנית להודעות השוטפות המתפרסמות מעת לעת על לוחות המודעות, באתר האינטרנט של בית-הספר ובאי-מיילים. פרסום זה כמוהו כהודעה אישית לכל הנוגע בדבר.

התקנון החל על התלמידים הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה השוטפת וכן תקנות המתפרסמות בהודעות ובחוזרים.

תקנות חדשות חלות על כל התלמידים ללא תלות בשנה בה התחילו ללמוד אלא אם כן נאמר בהן אחרת.


הקדמה

מקצוע העבודה הסוציאלית

מקצוע העבודה הסוציאלית, שהתחיל להתפתח לקראת סוף המאה ה-19, קיים היום, בלפחות, 150 מדינות ברחבי העולם. בישראל, המקצוע התחיל לפעול בשנות ה-30 של המאה ה-20 ומאז הוא ממשיך להתפתח, להתרחב ולהשתנות, הן בעקבות תהליכים פנימיים בתוך המקצוע והן בעקבות שינויים בסביבה החברתית בה הוא פועל.  

למרות שמקצוע העבודה הסוציאלית התפתח באופן שונה במדינות השונות, ומאפייניו קשורים להקשר החברתי, פוליטי, תרבותי וכלכלי בו הוא נוצר, ולמרות שהוא לובש צורות שונות בזמנים שונים, ניתן להצביע על ליבה משותפת ביחס למהותו, מטרותיו וייחודיותו. לפי ליבה זו, מקצוע העבודה הסוציאלית מעוגן בתפישה של "האדם בתוך סביבתו". לפי תפישה זו, מצוקות של אנשים, משפחות או קהילות, קשורות ונובעות משילוב של גורמים אישיים וחברתיים, ולכן קידום של כל שינוי באיכות חייהם צריך להתמקד בפרטים ובמשפחות, בסביבותיהם המיידיות, בקהילה ובחברה כולה, מתוך תפיסה מערכתית ורב ממדית. כלומר, עלינו, כעובדים סוציאליים, לשאוף, בו זמנית, לקדם את איכות חייהם של בני אדם, משפחות, קבוצות או קהילות וגם לקדם שינויים חברתיים עבור החברה כולה. זאת כדי לצמצם מצבים של עוני, אבטלה, אפליה, קיפוח, חוסר יכולת לממש זכויות אדם ואי שוויון. פעולות אלו משולבות בתוך מסגרת ערכים ברורה, לה מחויב המקצוע, אשר כוללת ערכים של צדק חברתי, זכויות אדם, שותפות, דמוקרטיה ומתן אפשרות לאנשים לכוון את חייהם ולקבל את החלטותיהם בעצמם.

על מנת להשיג מטרות אלה עובדים סוציאליים מפעילים מגוון רחב של שיטות עבודה, לרוב בצורה משולבת. הם עוסקים בעבודה פרטנית, טיפול זוגי ומשפחתי, עבודה קבוצתית, ניהול טיפול, סנגור אישי כמו גם בסנגור חברתי, ארגון קהילתי, פרקטיקת מדיניות ופיתוח חברתי. שיטות אלה נשענות על מגוון רחב של תיאוריות ממדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, משפט, כלכלה), ועל ידע שהתפתח והצטבר על ידי העבודה הסוציאלית מתוך הפרקטיקה של עובדים סוציאליים, החשיבה עליה והניסיון להתמודד עם אתגריה.      

בישראל, עובדים סוציאליים עובדים עם כל קבוצות הגיל (ילדים, בני נוער, מבוגרים וקשישים) ועם מגוון רחב של אוכלוסיות יעד, כגון: ילדים בסיכון, נפגעי נפש, אנשים עם מגבלות פיזיות, נפשיות והתפתחותיות, אנשים החיים בעוני, נשים הסובלות מאלימות בן זוגן, נשים נפגעות תקיפה מינית, משפחות המתמודדות עם שכול, אנשים הנמצאים באשפוז רפואי, משפחות במשבר גירושין, מבוגרים ובני נוער שעברו על החוק, אנשים במשבר אישי ועוד. עובדים סוציאליים מועסקים גם במגוון סקטורים: בסקטור הממשלתי והמקומי, במגזר השלישי (שלא למטרות רווח) ובמגזר הפרטי. הם עובדים במגוון ארגונים כגון, מחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים ומרפאות (כלליים ופסיכיאטריים), שירותי מבחן לנוער ומבוגרים, פנימיות, בתי ספר, בתי סוהר, בתי אבות, שירותי הגירה וקליטה, מפעלי תעשייה, משרד הביטחון, צבא, ובארגוני סנגור ושינוי חברתי.

מקצוע העבודה הסוציאלית עומד בפני אתגרים רבים בכל חברה ובוודאי בחברה הישראלית. הוא אחד המקצועות הבודדים שפועל מתוך גישה אינטגרטיבית לבעיות ולפתרונות. עקב כך עובדים סוציאליים נדרשים לידע רב בתחומים רבים ומגוונים ולמיומנויות בהפעלת אסטרטגיות פעולה שונות. לפיכך, עבודה סוציאלית היא מקצוע הדורש למידה מתמשכת המלווה בהתבוננות מתמדת על הפרקטיקה עצמה ועל הסביבה החברתית בתוכה היא קיימת.    

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

היסטוריה

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל קלט את המחזור הראשון של תלמידי הבוגר בשנת הלימודים 1969/70, את המחזור הראשון של תלמידי המוסמך, בסיוע הג'וינט ומשרד העבודה והרווחה, בשנת 1978/79 ואת המחזור הראשון של תלמידי הדוקטורט בשנת 1986/7. בנוסף, בית-הספר מציע לתלמידי הפקולטות למדעי החברה ולמדעי הרוח לימודי חטיבה בעבודה סוציאלית. החל משנת 1976 פועלת בבית הספר גם יחידה להשתלמויות וללימודי המשך, המיועדת לעובדים סוציאליים, עובדי רווחה ועובדים טיפוליים מתחומי מקצוע קרובים.

משנת הלימודים תשמ"ט (1988/89), שנת העשרים לקיומו של בית הספר, מתקיימות פעולותיו בבניין, שהוקם בתרומתה הנדיבה של משפחת שאפל, לילי ונתן ז"ל להנצחת זכרו של בנם בוב שאפל ז"ל. בשנת הלימודים תשס"ב     (2001) נחנך אגף חדש בבנין בית-הספר, שבנייתו נתאפשרה על-ידי תרומה נדיבה נוספת של המשפחה. בנין בית-הספר והתשתיות שבו - כיתות הלימוד, מעבדת המחשבים, המעבדה האורקולית והספריה, מותאמים כולם לצורכי ההוראה, המחקר וההכשרה המקצועית הייחודית למקצוע העבודה הסוציאלית.

תכניות הלימודים

תכנית בוגר

עם סיום שלוש שנות לימוד מקבלים הבוגרים את התואר "בוגר בעבודה סוציאלית" (B.S.W). הלימודים משלבים הקניית ידע ומיומנויות, במסגרת הקורסים השונים המוצעים באוניברסיטה ובמסגרת ההכשרה המעשית, שמוצעת במגוון רחב ביותר של סוכנויות, אוכלוסיות ותחומי בעיה. בית הספר רואה חשיבות רבה בהכשרת הסטודנטים להיות אנשי מקצוע עם יכולת להתבונן באופן ביקורתי ורפלקטיבי, שמגלים גמישות, יוזמה, יצירתיות ומודעות חברתית, שפועלים בהתאם לערכי המקצוע, שמודעים לאופן תפקודם במסגרת הקשר המקצועי ושיודעים לזהות גם את מגבלותיהם כאנשי מקצוע.

תכנית מוסמך

עם סיום הלימודים מקבלים המוסמכים את התואר "מוסמך בעבודה סוציאלית" (M.S.W). תכנית זו מוצעת בשלושה מסלולים: 1. מסלול התערבות מתקדמת בעבודה סוציאלית. 2. מסלול קליני לטיפול בילד ונוער. 3. מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה. במסלולים אלה אופן הלימוד הוא עם/ללא עבודת גמר (תזה). תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות התערבות ובפיתוח ידע ובהמשגתו כדי לפתח ולקדם עבודה סוציאלית יצירתית, שיטתית ומושכלת, מעוגנת בידע מקצועי – תיאורטי ואמפירי. קורסי הידע מתייחסים למגוון קבוצות אוכלוסיה – משפחה, ילדים, נשים ועוד. קורסי ההתערבות מקנים מיומנויות מתקדמות בפרקטיקה רפלקטיבית-ביקורתית, עיצוב מדיניות, התערבות קבוצתית, משפחתית, זוגית ופרטנית. בנוסף, התכנית כוללת קורסים בנושאים שעומדים במרכז הדיון הציבורי. תכליתם של לימודי התואר השני להכשיר עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון לעיסוק בפרקטיקה מתקדמת, לתפקידי מחקר, הוראה והכשרה באקדמיה ובשדה, ולמילוי תפקידי מינהל והדרכה בשירותים חברתיים.

תכנית ההשלמות לתואר שני לבעלי תארים מתחומים אחרים

עם סיום שלוש שנות לימוד, מקבלים המוסמכים את התואר "מוסמך בעבודה סוציאלית" (MSW). תוכנית זו מיועדת לבעלי תארים ראשונים או שניים מתחומים שאינם עבודה סוציאלית, וכוללת לימודי השלמה ולימודים מלאים לתואר שני. השנתיים הראשונות (לימודי השלמה) כוללות קורסים והכשרה מעשית מודרכת בשדה, הנדרשים לקבלת כשירות לעיסוק בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים. למן השנה השנייה נלמדת תכנית התואר השני המלאה במסלול התערבות מתקדמת בעבודה סוציאלית. אופן הלימוד הוא במסלול עם/ללא עבודת גמר (תזה).         

תכנית התואר השלישי

תכנית זו נועדה להכשיר דור המשך שלחוקרים ומרצים בתחום העבודה הסוציאלית ולהכשיר מנהיגות מקצועית בתחומי רווחה והתערבות שונים. התכנית מוצעת בשני מסלולים: מסלול רגיל ומסלול ישיר לדוקטורט.

סגל בית הספר

בנוסף לתפקידי ההוראה, סגל בית-הספר עוסק בפעולות מחקר כדי לפתח ולהרחיב ידע עדכני, תיאורטי ויישומי, להבנת תופעות וסוגיות חברתיות. בנוסף, הסגל שותף לפיתוח של מיזמים חברתיים ותכניות התערבות חדשניות ולבחינת מידת האפקטיביות שלהם. סגל בית-הספר גם מעורב בפעילויות חברתיות וציבוריות מגוונות, כגון חברות בועדות ציבוריות ומעורבות בארגונים התנדבותיים. באמצעות פעילויות אלו, בית הספר וחברי הסגל שלו, משלבים בין הוראה ופעילות מחקרית ברמה גבוהה לבין דו-שיח מתמיד עם שדה העבודה הסוציאלית.