השימוש בחדר המחשבים

ביה"ס לעבודה סוציאלית ואוניברסיטת תל אביב מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון שירותים הניתנים דרך רשת האינטרנט האוניברסטאית כגון: ברורים ועדכונים במערכת השעות, הודעות ממזכירות הסטודנטים, שימוש במאגרי מידע , תקשורת לרשת האינטרנט ועוד. פרטים נוספים על מגוון השירותים בקישור הבא:

http://www.tau.ac.il/studentservices/

או באתר בית הספר:

http://www.tau.ac.il/socialwork

עבור כל השירותים הנ"ל ניתן לכל תלמיד בעת הרשמתו קוד מחשב שילווה אותו עד לסיום לימודיו. הקוד ניתן לברור בכיתות המחשב אצל החונכים בטלפון 03-6405915   או באתר האינטרנט:

www.tau.ac.il/newuser

מידע שוטף על בית הספר, ידיעון, פרטים לגבי קורסים, רישום, בחינות ומידע נוסף ניתן לראות באתר בית הספר:

www.tau.ac.il/socialwork

צוות מחשוב בית הספר לעבודה סוציאלית:

ראש צוות מחשוב:

הדר גליקמן

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חדר: 113

טלפון: 03-6407323

     
     

אחראי כיתות

איתן משה פור

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חדר: 052

טלפון: 03-6405915

     
     

אחראי אתר אינטרנט  

אמיר ליפשיץ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חדר 113

טלפון: 03-6407323