חדר עיון בבית הספר

חדר העיון בבית הספר לעבודה סוציאלית משמש כאוסף של הספרייה למדעי החברה והניהול.

בחדר העיון ימצאו ספרים שהנם בגדר קריאת חובה במקצועות השונים הנלמדים בבית-הספר, כתבי-עת השייכים למקצוע העבודה הסוציאלית, עבודות מוסמך, ועבודות דוקטור שנכתבו בבית הספר ובבתי ספר לעבודה סוציאלית ברחבי הארץ.

בחלק מן הספרים ניתן לעיין באולם הקריאה ואחרים ניתנים להשאלה מוגבלת. ספרים רלבנטיים למחקר נמצאים גם בספרית מדעי-החברה והניהול, בספריות לחינוך, רפואה ומשפטים.   

אוסף ייחודי של ספרים בנושא השכול, נמצאים באוסף השכול ע"ש עמרם ויוחנן בן-חורין ז"ל.

חדר העיון ממוקם בקומה שנייה בבניין בית הספר בחדר 253,

טל' 03-6409183

כתובת דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

צוות הספרייה:                                                                                      

אסתי רוט This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דפנה אהרנהיים עמר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רבקה בד This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שעות פתיחה:

בימים א',ב', ד', ה' בין השעות : 9.00 – 18.45

ביום ג' בין השעות בין השעות: 9.00 – 16.45 .

ביום ו' הספרייה סגורה.

בחופשות ייתכנו שינויים במועדי הפעילות של הספרייה

אוסף שכול ע"ש עמרם ויוחנן בן-חורין ז"ל

האוסף המיוחד, נאסף במהלך השנים ע"י יהודה בן-חורין ז"ל, ששכל את שני בניו - עמרם ויוחנן ז"ל במלחמת ששת הימים. בשנת 1999 הלך לעולמו יהודה בן חורין ז"ל והאוסף ע"ש בניו משמש עדות לפועלו. באוסף ספרות בנושא מוות ושכול, ספרות שרכישתה התאפשרה בעזרת מימון משרד הביטחון, בשנת 2001 האוסף מומן מתרומתו של יוסף חבס.