ועדות לענייני תארים מתקדמים

תואר שני

פרופ' רונית ליכטנטריט, ראש התכנית לתואר שני

 

ועדת הוראה

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימוד לתואר שני, אישורן  הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

 

פרופ' רונית ליכטנטריט- יו"ר

ד"ר בל גבריאל-פריד

ד"ר ליאת חממה

ד"ר גיא שילה

פרופ' קרני גינזבורג

פרופ' עינת פלד

ד"ר כרמית כץ

 

 

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

נציג תלמידים - תואר שני

 

תת-ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

 

פרופ' רונית ליכטנטריט - יו"ר

ד"ר גיא שילה

ד"ר ליאת חממה

 

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

 

 

תת-ועדת מוסמך לענייני קבלה 

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי 

תואר שני.

 

ד"ר ליאת חממה -  יו"ר

פרופ' רונית ליכטנטריט

פרופ' קרני גינזבורג

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

 

 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

מזכירת הוועדה 

נציגת המרכז למרשם

 

 

ועדת הוראה לתוכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים בתוכניות הלימוד של תוכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

 

ד"ר גיא שילה - יו"ר

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

ד"ר נורה קורין-לנגר

פרופ' רונית ליכטנטריט

גב' אילנה זקס

 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

מזכירת הוועדה 

 

 

תת ועדת קבלה לתוכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

ד"ר גיא שילה - יו"ר

ד"ר נורה קורין-לנגר

פרופ' רונית ליכטנטריט

 

 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

מזכירת הוועדה 

 

 

 

 

תואר שלישי

 

פרופ' קרני גינזבורג, ראש התכנית לתלמידי מחקר   

 

ועדת תלמידי מחקר

מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודי התואר השלישי.

 

פרופ' קרני גינזבורג - יו"ר

פרופ' עינת פלד

פרופ' רונית ליכטנטריט

פרופ' זהבה סולומון

פרופ' ריקי סויה

 

 

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

 

*  *  *