ועדות בית הספר

ועדות בית הספר

 

ועדת כוח אדם

מטפלת במעמד האקדמי של חברי הסגל, במדיניות ובפיתוח כוח אדם והערכתו. 

 

פרופ' בלהה דודזון ערד - יו"ר

פרופ' יעל בנימיני (שבתון)

פרופ' קרני גינזבורג

פרופ' ריקי סויה 

פרופ' עידית וייס-גל (שבתון)

פרופ' רונית ליכטנטריט 

פרופ' זהבה סולומון 

פרופ' עינת פלד 

פרופ' תמי רונן-רוזנבאום

ד"ר יבגני טרטקובסקי

ד"ר ליאת חממה

 

אילה קרניבד – רכזת מנהלית  

לאה מוהר - מזכירת הוועדה 

 

ועדת הוראה לתוכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים בתוכניות הלימוד של תוכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

 

ד"ר גיא שילה - יו"ר

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

ד"ר נורה קורין-לנגר

פרופ' רונית ליכטנטריט

גב' אילנה זקס

 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

מזכירת הוועדה 

 

 

תת ועדת קבלה לתוכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

ד"ר גיא שילה - יו"ר

ד"ר נורה קורין-לנגר

פרופ' רונית ליכטנטריט

 

 

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים

מזכירת הוועדה 

 

ועדת מלגות

מטפלת  בקביעת  קריטריונים לזכאות  ובבחירת הזכאים למלגות  שונות  בהתאם לקריטריונים אלה.

 

ד"ר בל גבריאל-פריד -  יו"ר

ד"ר יבגני טרטקובסקי

בתיה פנחסי

 

 

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

דפנה מרקו, מזכירת הוועדה

 

ועדת אתיקה

בוחנת את המחקרים שנעשים ע"י סטודנטים בביה"ס לע"ס ונותנת אישור לביצועם במקרה ולא קיימת וועדת אתיקה במקום בו נאספים הנתונים

 

ד"ר יבגני טרטקובסקי -  יו"ר

ד"ר השאם אבו-ריא

ד"ר ליה לוין

 

 

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

דנה בן-דיין, מזכירת הוועדה

 

 

ועדה ללימודי המשך והשתלמויות

אחראית על ההיבטים האקדמיים והמינהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

 

ד"ר נורה קורין-לנגר - יו"ר 

גב' מינה וילסון

ד"ר גיא שילה

ד"ר כרמית כץ

ד"ר מרים גולן

 

 

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראשת ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

הדס פלדמן, מזכירת הוועדה

 

  

ועדה להוגנות מיגדרית

אחראית על נושאים הקשורים ליצירת אקלים תעסוקתי, לימודי וחברתי הוגן בתחומי מגדר, נטייה מינית וזהות מגדר הקשורים לסגל ולסטודנטים.

 

ד"ר גיא שילה - יו"ר 

פרופ' עינת פלד

פרופ' זהבה סלומון

 

פרופ' בלהה דודזון ערד, ראש ביה"ס

אילה קרניבד, רכזת מנהלית 

נציגי סטודנטים 

דפנה מרקו, מזכירת הוועדה 

 

 

ועדת התוכנית הבינלאומית

 

פרופ' בלהה דודזון ערד – יו"ר 

ד"ר כרמית כץ

ד"ר גיא שילה

נגה צור

 

אילה קרניבד, רכזת מינהלית

 

נילי פלמור, מזכירת הוועדה