מועצת בית-הספר

מועצת בית-הספר 

הינה המוסד החוקתי העליון של בית-הספר. המועצה אחראית על מדיניות העל של בית-הספר, תפקידה לאשר ולפקח על תכניות ומסגרות לימודיות ולקבוע עקרונות מנחים לפעילות בית-הספר. חברים בה: דקאן הפקולטה, הסגל הקבוע  המועסק בבית-הספר בחצי משרה לפחות, נציג המרצים ונציג הסגל הזוטר בבית-הספר.

 

חברי המועצה

פרופ' תמי רונן – רוזנבאום - דיקאן

פרופ' בלהה דודזון ערד - יו"ר

פרופ' יעל בנימיני (שבתון)

פרופ' קרני גינזבורג  

פרופ' ריקי סויה 

פרופ' עידית וייס-גל (שבתון)

פרופ' רונית ליכטנטריט 

פרופ' זהבה סולומון 

פרופ' עינת פלד 

ד"ר יבגני טרטקובסקי

ד"ר ליאת חממה

 

 

נציגי המרצים – ד"ר השאם אבו-ריא

נציג הסגל הזוטר – גב' שרית שי

אילה קרניבד, רכזת מנהלית  

דפנה מרקו, מזכירת המועצה