מפתח קורסים לפי שמות חברי הסגל

 

מרצה

סמסטר

מס' קורס

שם קורס

יום

משעה

עד שעה

חדר

ד"ר אבו-ריא השאם

א'

1110212701

שיטות מחקר

ד'

12:00

14:00

001

 

א'

1110302801

סמינר אמפירי**

ד'

14:00

16:00

125

 

א'

1110439901

הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות

ב'

10:00

12:00

122

 

א'

1110440001

הפסיכותרפיה הקיומית

ב'

14:00

16:00

015

 

ב'

1110113101

תיאוריות של אישיות

ד'

08:00

10:00

127

 

ב'

1110302801

סמינר אמפירי**

ב'

12:00

14:00

013

 

ב'

1110349001

דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים

ד'

10:00

12:00

017

 

ב'

1110439801

מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית

ב'

14:00

16:00

015

 

אב

1110460212

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

12:00

14:00

053

ד"ר אבן-זהב רונית

א'

1110110002

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

128

 

א'

1110349501

נערות צעירות מרקע של מצוקה

ב'

14:00

16:00

118

 

א'

1110471102

פרקטיקה ב' - יישום ההתערבות, הערכת יישום ותהליך

ב'

12:00

14:00

013

 

ב'

1110110002

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

128

 

ב'

1110113002

מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

128

 

ב'

1110461202

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

14:00

16:00

121

 

אב

1110111802

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר אגאי נירית

ב'

1110280401

מבוא לסטטיסטיקה

א'

12:00

14:00

127

ד"ר אלון שרה

ב'

1110441801

זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים

ב'

08:00

10:00

125

ד"ר אפי זיו

ב'

1110441601

טראומה:בין הקליני לחברתי

ב'

16:00

18:00

128

גב' אפשטיין ברברה

ב'

1110373001

ארגון הקהילה לשינוי מדיניות

ד'

14:00

16:00

055

מר אשמן תמיר

א'

1110213501

הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית

ד'

16:00

18:00

001

 

א'

1110442101

טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי.

ב'

10:00

12:00

055

ד"ר בועז חגי

א'

1110180601

היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית

ב'

10:00

12:00

001

גב' בלט דודי

ב'

1110372801

אלימות מינית מנקודת מבט אישית וחברתית - תיאוריה ופרקטיקה

ב'

14:00

16:00

055

ד"ר ברגר רוני

ב'

1110329801

התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום

ד'

14:00

16:00

126

ד"ר גבריאל-פריד בל

א'

1110110004

שיטות בעבודה סוציאלית - א

א'

10:00

12:00

150

 

א'

1110112701

כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע

א'

08:00

10:00

127

 

א'

1110439201

מודלים ואסטרטגיות בטיפול בהתמכרויות

ב'

12:00

14:00

121

 

א'

1110460022

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות

ב'

10:00

12:00

017

 

ב'

1110110004

שיטות בעבודה סוציאלית - א

א'

10:00

12:00

150

 

ב'

1110113004

מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

150

 

ב'

1110460122

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים

ב'

10:00

12:00

121

 

אב

1110111804

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר גור ענת

א'

1110440401

פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה

ב'

14:00

16:00

053

פרופ' גינזבורג קרני

א'

1110440233

הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומטיים*

ד'

12:00

16:00

124

 

א'

1110423801

המעבר לאמהות

ב'

14:00

16:00

122

 

א'

1110460024

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת

ב'

10:00

12:00

123

 

א'

1110599801

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

ב'

12:00

14:00

120

 

ב'

1110212501

יסודות הפסיכולוגיה החברתית

ד'

12:00

14:00

127

 

ב'

1110460124

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים

ב'

10:00

12:00

126

ד"ר דוד מלהאוזן-חסון

א'

1110442501

מן הכוח אל הפועל: מכוונות תיאורטית והמלאכה של הטיפול המשפחתי

ב'

16:00

18:00

121

פרופ' דודזון-ערד בלהה

א'

1110460030

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת*

ב'

10:00

12:00

120

 

א'

1110424701

פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה

ד'

16:00

20:00

012

 

ב'

1110460130

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים*

ב'

10:00

12:00

257

ד"ר דונת אורנה

ב'

1110442601

אימהות ואי-אימהות

ד'

14:00

16:00

123

גב' הייזלר תמר

ב'

1110280402

מבוא לסטטיסטיקה

א'

14:00

16:00

127

 

ב'

1110280403

מבוא לסטטיסטיקה

ד'

18:00

20:00

125

גב' הירש נירה

א'

1110728101

ע"ס בתחום ילד ונוער

ב'

14:00

16:00

123

 

ב'

1110728101

ע"ס בתחום ילד ונוער

ב'

14:00

16:00

123

 

אב

1110701603

מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה

ב'

12:00

14:00

123

 

אב

1110710803

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       

גב' הלוי דנה

ב'

1110112901

מדינת הרווחה בישראל

ד'

10:00

12:00

001

ד"ר  הררי מירב

אב

1110320805

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

1110301605

מיומנויות התערבות ג' -  התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

250

 

אב

1110328001

ע"ס בתחום הבריאות

ב'

08:00

10:00

017

גב וגנר לינדה

אב

1110439630

תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול התנהגותי קוגניטיבי*

ד'

10:00

12:00

121

מר ורשביאק אייל

אב

1110481103

פרקטיקום לחץ וטראומה

ב'

08:00

10:00

053

ד"ר זיו הדס

א'

1110441301

זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי ונשות רוו

ב'

08:30

10:00

124

ד"ר זליגמן צביה

אב

1110481102

פרקטיקום לחץ וטראומה

ב'

08:00

10:00

016

גב' זקס אילנה

א'

1110110003

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

152

 

ב'

1110110003

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

152

 

ב'

1110113003

מיומנויות התערבות א:שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

152

 

ב'

1110282003

מעשה ההתערבות

ד'

14:00

16:00

127

 

ב'

1110344403

קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

118

 

ב'

1110452304

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

10:00

12:00

016

 

אב

1110111803

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר חממה ליאת

א'

1110302701

התיאוריה של הפרקטיקה ג'

ד'

10:00

12:00

127

 

א'

1110372601

סוגיות בבריאות ובחולי פיזי בקרב ילדים

ד'

12:00

14:00

128

 

א'

1110440301

ילדים במצבי טראומה

ב'

10:00

12:00

128

 

א'

1110452401

מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים

ב'

12:00

14:00

128

 

ב'

1110452402

מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים

ד'

12:00

14:00

128

 

ב'

1110442301

בעיות רגשיות והתנהגותיות בילדים ובמתבגרים

ב'

12:00

14:00

055

 

אב

1110481002

פרקטיקום ילד ונוער

ב'

08:00

10:00

128

גב' טבת טובה

א'

1110210004

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

12:00

14:00

124

 

א'

1110211604

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

124

 

ב'

1110210004

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

10:00

12:00

124

 

ב'

1110211604

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

124

 

ב'

1110329401

ארגז הכלים היצירתי

ד'

08:00

10:00

128

 

אב

1110210804

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר טרטקובסקי יבגני

א'

1110180201

מושגי יסוד בפסיכולוגיה

א'

12:00

14:00

127

 

א'

1110280101

פסיכופתולוגיה

א'

10:00

12:00

127

 

א'

1110302802

סמינר אמפירי**

ד'

14:00

16:00

016

 

א'

1110461301

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

ב'

14:00

16:00

318

 

ב'

1110110601

פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים

ב'

10:00

12:00

001

 

ב'

1110302802

סמינר אמפירי**

ב'

12:00

14:00

120

 

ב'

1110326601

התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה**

ד'

10:00

12:00

150

 

ב'

1110428401

תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית

ב'

14:00

16:00

016

 

אב

1110460201

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

12:00

14:00

126

ד"ר כץ כרמית

ב'

1110282101

ילדים בסיכון

א'

08:00

10:00

001

 

ב'

1110428001

טיפול בילדים נפגעי התעללות

ב'

14:00

16:00

127

 

אב

1110320802

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

1110301602

מיומנויות התערבות ג' -  התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

013

 

אב

1110328101

ע"ס עם משפחות

ב'

08:00

10:00

013

ד"ר לביא מושיק

ב'

1110112101

היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית

א'

14:00

16:00

001

גב' להב יעל

א'

1110440133

מבוא למצבי לחץ וטראומה: זיהוי ואבחון*

ד'

10:00

12:00

128

ד"ר לוי אופיר

א'

1110459001

תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים

ב'

10:00

12:00

124

 

ב'

1110459101

טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה

ב'

10:00

12:00

053

 

אב

1110481101

פרקטיקום לחץ וטראומה

ב'

08:00

10:00

015

ד"ר לוין ליה

א'

1110210301

מערכות לאבטחת הכנסה

א'

08:00

10:00

001

 

א'

1110302001

פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

ב'

12:00

14:00

127

 

א'

1110414601

פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות*

ב'

08:00

10:00

118

 

א'

1110414602

פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות*

ד'

08:00

10:00

118

 

ב'

1110223701

שרותי רווחה אישיים

ד'

16:00

18:00

001

 

ב'

1110223601

קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא

ד'

12:00

14:00

001

 

ב'

1110441401

היבטים אתיים של שיתוף לקוחות

ב'

08:00

10:00

122

 

אב

1110372901

קליניקה לשינוי מדיניות**

ד'

18:00

20:00

128

פרופ' ליכטנטריט רונית

א'

1110212901

המשפחה כמערכת

ד'

08:00

10:00

001

 

א'

1110460021

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת

ב'

10:00

12:00

016

 

ב'

1110460121

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים

ב'

10:00

12:00

017

 

אב

1110460202

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

12:00

14:00

012

 

אב

1110599903

סדנת דוקטורנטים (שלב ב') איכותנית

ב'

14:00

16:00

017

ד"ר לצטר - פאו סוניה

ב'

1110441701

לוגותרפיה, גישות דינמיות ופסיכו-חברתיות בהתמודדות עם אתגרי ה

ב'

12:00

14:00

122

עו"ד מורן שמואל

א'

1110112001

מבוא למשפט

ב'

08:00

10:00

127

 

ב'

1110210201

המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים

ד'

08:00

10:00

001

ד"ר מחט שמיר מיכל

א'

1110348701

סוגיות עכשוויות בתחום המשפחה: מדיניות, טיפוליות ואתיות

ב'

14:00

16:00

126

 

א'

1110414603

פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות

ב'

16:00

18:00

118

 

א'

1110414604

פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות

ב'

08:00

10:00

152

 

אב

1110612801

התיאוריה של הפרקטיקה

ד'

18:00

20:00

118

מר מלמד רן

ב'

1110349801

עובדים סוציאליים ותקשורת

ד'

14:00

16:00

118

ד"ר מרקוביץ אורלי

א'

1110726401

ע"ס בתחום בריאות הנפש

ב'

14:00

16:00

150

 

ב'

1110726401

ע"ס בתחום בריאות הנפש

ב'

14:00

16:00

150

 

אב

1110701602

מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה

ב'

12:00

14:00

150

 

אב

1110710802

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       

ד"ר נסים גדי

א'

1110111201

מבוא לרווחה חברתית

ד'

10:00

12:00

001

 

ב'

1110180701

החברה בישראל - תמורות ובעיות

ב'

08:00

10:00

001

פרופ' סויה רבקה

א'

1110302804

סמינר אמפירי**

ד'

14:00

16:00

214

 

א'

1110442401

עבודה סוציאלית וצדק חברתי

ב'

08:00

10:00

125

 

א'

1110599001

קריאה וכתיבה ביקורתית

ב'

10:00

12:00

257

 

ב'

1110302804

סמינר אמפירי**

ב'

12:00

14:00

128

 

ב'

1110441101

התערבות וחקר ההתערבות בעבודה סוציאלית - הדדיות או חד-כיווניו

ב'

08:00

10:00

124

 

אב

1110460211

סדנת מחקר ג': ניתוח וכתיבה של דו"ח מחקר**

ב'

12:00

14:00

257

 

אב

1110599902

סדנת דוקטורנטים (שלב ב')

ב'

14:00

16:00

257

פרופ' סולומון זהבה

א'

1110460033

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת*

ד'

08:00

10:00

015

 

א'

1110460020

סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת

ב'

10:00

12:00

053

 

ב'

1110459333

גישות בהתערבות בהפרעות פוסט טראומטיות

       
 

ב'

1110460133

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים*

ב'

08:00

10:00

121

 

ב'

1110460120

סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים

ב'

10:00

12:00

015

 

אב

1110599901

סדנת דוקטורנטים (שלב א')**

ב'

14:00

16:00

120

ד"ר עדי באום-מזרחי

א'

1110210005

שיטות בעבודה סוציאלית ב'

א'

12:00

14:00

053

 

א'

1110211605

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

053

 

ב'

1110210005

שיטות בעבודה סוציאלית ב'

א'

10:00

12:00

053

 

ב'

1110211605

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

053

 

אב

1110210805

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר פגורק-אשל שירה

א'

1110110005

שיטות בעבודה סוציאלית - א

א'

10:00

12:00

015

 

ב'

1110110005

שיטות בעבודה סוציאלית - א

א'

10:00

12:00

015

 

ב'

1110113005

מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

015

 

אב

1110111805

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

פרופ' פלד עינת

א'

1110112801

התיאוריה של הפרקטיקה

ד'

08:00

10:00

127

 

א'

1110414801

מבוא למחקר איכותני**

ב'

08:00

10:00

250

 

ב'

1110599701

שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים איכותניים

ב'

16:00

18:00

214

 

אב

1110460301

סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר

ב'

12:00

14:00

124

גב' פנחסי בתיה

א'

1110110001

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

123

 

א'

1110319001

אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

ד'

08:00

10:00

128

 

א'

1110302201

סוגיות בעבודה עם בני נוער

ב'

14:00

16:00

121

 

א'

1110421901

סוגיות בעבודה קבוצתית

ב'

10:00

12:00

126

 

ב'

1110110001

שיטות בעבודה סוציאלית-א

א'

10:00

12:00

123

 

ב'

1110113001

מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

א'

08:00

10:00

123

 

ב'

1110344401

קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

123

 

ב'

1110452303

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

10:00

12:00

124

 

ב'

1110440501

להתבגר לתוך גבולות

ד'

10:00

12:00

015

 

ב'

1110471026

פרקטיקה א' - קריאה ביקורתית - בחירת נושא , סקירת ספרות, גיבו

ב'

12:00

14:00

214

 

אב

1110111801

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

מר פרגו-גופר  עמירם

א'

1110451501

התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה

ב'

16:00

18:00

124

ד"ר פרומר דפנה

א'

1110319003

אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

ד'

08:00

10:00

122

 

א'

1110610002

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

10:00

12:00

015

 

א'

1110630002

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

12:00

14:00

015

 

א'

1110471103

פרקטיקה ב' - יישום ההתערבות, הערכת יישום ותהליך

ב'

12:00

14:00

118

 

ב'

1110610002

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

122

 

ב'

1110630002

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

14:00

16:00

122

 

ב'

1110471027

פרקטיקה א' - קריאה ביקורתית - בחירת נושא , סקירת ספרות, גיבו

ב'

12:00

14:00

015

 

ב'

1110461203

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

14:00

16:00

124

 

אב

1110320801

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

1110301601

מיומנויות התערבות ג' -  התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

125

 

אב

1110326401

ע"ס בתחום  בריאות הנפש

ב'

08:00

10:00

126

מר פרץ נדב

ב'

1110113201

פנים רבות לעוני

א'

12:00

14:00

001

גב' פרקר אילת

א'

1110610003

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

10:00

12:00

017

 

א'

1110630003

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

12:00

14:00

017

 

ב'

1110610003

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

053

 

ב'

1110630003

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

14:00

16:00

053

גב' צרצור רודה

א'

1110210003

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

12:00

14:00

126

 

א'

1110211603

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

126

 

ב'

1110210003

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

10:00

12:00

126

 

ב'

1110211603

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

126

 

ב'

1110373301

טיפול בחברה הערבית

ד'

08:00

10:00

125

 

אב

1110210803

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר קורין-לנגר נורה

א'

1110281801

התיאוריה של הפרקטיקה ב'

ד'

14:00

16:00

127

 

א'

1110210401

יחסים בינאישיים בקבוצה

ב'

16:00

18:00

122

 

א'

1110111901

מצוקה ומעורבות חברתית**

ד'

10:00

12:00

016

 

א'

1110471101

פרקטיקה ב' - יישום ההתערבות, הערכת יישום ותהליך

ב'

12:00

14:00

250

 

ב'

1110282001

מעשה ההתערבות

ד'

14:00

16:00

128

 

ב'

1110344404

קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית-תאוריה ויישום

ד'

12:00

14:00

150

 

ב'

1110452302

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

12:00

14:00

121

 

ב'

1110461201

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

14:00

16:00

122

 

אב

1110320803

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       
 

אב

1110301603

מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה

ב'

10:00

12:00

008

 

אב

1110318701

ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית

ב'

08:00

10:00

123

ד"ר קורניק גליה

א'

1110210002

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

12:00

14:00

122

 

א'

1110211602

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

122

 

א'

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

ב'

14:00

16:00

127

 

א'

1110471104

פרקטיקה ב' - יישום ההתערבות, הערכת יישום ותהליך

ב'

12:00

14:00

015

 

ב'

1110210002

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

10:00

12:00

122

 

ב'

1110211602

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

122

 

ב'

1110282002

מעשה ההתערבות

ד'

14:00

16:00

150

 

ב'

1110471028

פרקטיקה א' - קריאה ביקורתית - בחירת נושא , סקירת ספרות, גיבו

ב'

12:00

14:00

250

 

ב'

1110461204

פרקטיקה  ג': הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית**

ב'

14:00

16:00

214

 

אב

1110210802

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר קני פז סיגל

ב'

1110442201

כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכ

ב'

10:00

12:00

123

פרופ' רונן תמר

אב

1110481001

פרקטיקום ילד ונוער

ב'

08:00

10:00

150

ד"ר רז-דגני אירית

א'

1110500701

פילוסופיה של המדע

ב'

12:00

14:00

001

ד"ר שבאר-שפירא דניאלה

א'

1110727101

ע"ס בתחום מגדר

ב'

14:00

16:00

125

 

ב'

1110329601

התערבות עם נשים בדחק ובמשבר

ד'

10:00

12:00

152

 

ב'

1110727101

ע"ס בתחום מגדר

ב'

14:00

16:00

125

 

ב'

1110452305

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

10:00

12:00

128

 

אב

1110701601

מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה

ב'

12:00

14:00

125

 

אב

1110710801

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

       

גב' שי שרית

א'

1110210001

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

12:00

14:00

125

 

א'

1110211601

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

125

 

א'

1110319002

אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

ד'

08:00

10:00

125

 

א'

1110356601

התערבות רגישת תרבות**

ד'

12:00

14:00

125

 

א'

1110440601

הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו

ב'

10:00

12:00

121

 

א'

1110441001

המפגש הטיפולי

ב'

12:00

14:00

122

 

ב'

1110210001

שיטות בעבודה סוציאלית-ב.

א'

10:00

12:00

125

 

ב'

1110211601

מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

10:00

12:00

125

 

ב'

1110344402

קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

125

 

ב'

1110452301

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

ב'

10:00

12:00

122

 

ב'

1110456801

התערבות קבוצתית עם נשים

ב'

14:00

16:00

053

 

ב'

1110471025

פרקטיקה א' - קריאה ביקורתית - בחירת נושא , סקירת ספרות, גיבו

ב'

12:00

14:00

016

 

אב

1110210801

הוראת שדה מודרכת בשרותי רווחה

       

ד"ר שילה גיא

א'

1110302803

סמינר אמפירי**

ד'

14:00

16:00

015

 

א'

1110610001

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

10:00

12:00

123

 

א'

1110630001

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

12:00

14:00

123

 

ב'

1110302803

סמינר אמפירי**

ב'

12:00

14:00

008

 

ב'

1110610001

שיטות בעבודה סוציאלית

ד'

12:00

14:00

124

 

ב'

1110630001

מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי

ד'

14:00

16:00

124

 

ב'

1110435901

מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות

ד'

08:00

10:00

150

ד"ר שמר ארנה

א'

1110373201

שיתוף ושותפות עם פרטים וקהילות

ד'

12:00

14:00

053

מר שרוף אברהם

א'

1110439530

תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינמי בילדים*

ד'

12:30

16:30

121

 

אב

1110481003

פרקטיקום ילד ונוער

ב'

12:00

14:00

017