שעות קבלה סגל אקדמי

                                                                                                                      

 

     שעות קבלה סגל אקדמי  לשנה"ל תשע"ה

 

שם

תואר

שעות  קבלה

חדר

טלפון

אבו ריא השאם

ד"ר

בתאום מראש

233

6409343

אבן-זהב רונית

ד"ר

יום א' 12:00-14:00 בתאום מראש

207

6409074

אלון שרה

ד"ר

יום ב' בתאום מראש

211

6409593

אפשטיין ברברה

 

יום ד' 16:00-17:00

238

6406365

אשמן תמיר

 

בתאום טלפוני

236

6409131

באום-מזרחי עדי

ד"ר

יום א' בתאום מראש

240

6407928

בלט דודי

 

בתאום מראש

220

6407324

בנימיני יעל

פרופ'

שבתון

208

6409075

ברגר רוני

ד"ר

בתאום מראש

221

6409552

גבריאל-פריד בל

ד"ר

יום ב' 14:00-15:00בתאום מראש

222

6409563

גור ענת

ד"ר

בתאום מראש במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

238

6406365

גינזבורג קרני

פרופ'

בתאום מראש

252

6405917

דוידזון-ערד בלהה

פרופ'

בתאום מראש במייל /בטל'

115

6409573

דונת אורנה

ד"ר

בתאום מראש

216

6406376

הירש נירה

 

ימי ב' 15.45-16.45

240

6407928

הלוי דנה

 

סמ' ב' יום ד' ב- 12:00

207

6409074

הררי מירב

ד"ר

יום ב' 12:00-13:00 בתאום מראש

213

6409134

וגנר לינדה

ד"ר

יום ד' 09:00-10:00 בתאום מראש

236

6409131

וייס-גל עידית

פרופ'

שבתון

202

6409592

ורשביאק אייל

 

יום ב' 10.00 בתאום מראש

236

6409131

זיו אפי

ד"ר

בתאום מראש

240

6407928

זיו הדס

 

מיד לאחר השעור

235

6407155

זליגמן צביה

ד"ר

בתאום מראש בלבד

216

6406376

זקס אילנה

 

יום א' 12:00-14:00בתאום מראש

216

6406376

בועז חגי

ד"ר

בתאום מראש במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

238

6406365

חממה ליאת

ד"ר

בתאום מראש בטלפון

203

6409184

טבת טובה

 

ימים א' ו ד' בתאום מראש

235

6407155

טרטקובסקי יבגני

ד"ר

יום ב' 16:00-17:00בתאום מראשבמייל /בטל'

204

6409060

כץ כרמית

ד"ר

בתאום מראש

237

6406366

לביא מושיק

ד"ר

סמ' ב' יום א' 13:00-14:00

220

6407324

להב יעל

 

יום ד' 12:00-13:00 בתאום מראש

207

6409074

לוי אופיר

ד"ר

בתיאום מראש  

218

6409562

לוין ליה

ד"ר

בתאום מראש

255

6405916

ליכטנטריט רונית

פרופ'

יום ב' בתאום מראש

228

6409344

לצטר-פאו סוניה

ד"ר

בתאום מראש

240

6407928

מורן  שמואל

עו"ד

בתאום מראש

240

6407928

מחט שמיר מיכל

ד"ר

יום ב' 10:00-11:00

220

6407324

מלהאוזן-חסון דוד

ד"ר

יום ב' 15:00-16:00

235

6407155

מלמד רן

 

בתאום מראש  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

236

6409131

מרקוביץ אורלי

ד"ר

יום ב' 11:00-12:00

238

6406365

נסים גדי

 

בתאום מראש במייל /בטל'

235

6407155

סויה ריקי

פרופ'

בתאום מראש

254

6405922

סולומון זהבה

פרופ'

בתאום מראש

209

6409507

פגורק-אשל שירה

ד"ר

יום א' 09:00-10:00 בתאום מראש

213

6409134

פלד עינת

פרופ'

בתאום מראש

226

6407371

פנחסי בתיה

 

יום א' 12:00-13:00

210

6409132

פרגו-גופר עמי

 

בתאום מראש

236

6409131

פרומר דפנה

ד"ר

סמ' א' יום ב' 14:00-15:00

סמ' ב' יום ד' 11:00-12:00

239

6409332

פרץ-וייסוידובסקי נדב

 

יום א' 11:00-12:00 בתאום מראש

220

6407324

פרקר אילת

 

יום ד' 14:00-15:00

240

6407928

צרצור ראודה

ד"ר

יום א' 1:00-12:00

211

6409593

קורין-לנגר נורה

ד"ר

יום ב' לאחר השעה 12:00בתאום מראש

215

6409345

קורניק גליה

ד"ר

בימי א' ו- ב' בתאום מראש

232

6409256

קני-פז סיגל

ד"ר

בתאום מראש

220

6407324

רונן-רוזנבאום תמי

פרופ'

יום ב' בתאום מראש

206

6409550

רז-דגני אירית

ד"ר

סמ' א' יום ב' 14:00בתאום מראש

236

6409131

שבאר-שפירא דניאלה

ד"ר

יום ב'  11:00-12:00

218

6409562

שי שרית

 

בתאום מראש

217

6409346

שילה גיא

ד"ר

יום ד' 14:00-15:00 בתאום מראש במייל

225

6409517

שמר ארנה

ד"ר

סמ' א' יום ד' 10:30-11:30

238

6406365

שרוף אבי

 

יום ב' 13:45 בתאום מראש

213

6409134