תכנית לימודים לחטיבה בעבודה סוציאלית

תכנית לימודים לחטיבה בעבודה סוציאלית

מטרת החטיבה הינה להרחיב ולהעמיק את הידע של התלמידים במדיניות חברתית, מבנה שירותי רווחה ובעיות חברתיות שונות בישראל.

התכנית מאפשרת עיון ומעורבות חברתית תוך התנסות ביחסי עזרה בתחומי בעיה שונים (קשישים, שכול, עבריינות, פיגור, בריאות נפש, עלייה וכו').

תכנית זו מוצעת לתלמידים בפקולטה למדעי-החברה והיא מחייבת השתתפות בקורסים בהיקף של 16 ש"ס לפחות.

תלמידים בפקולטה למדעי-החברה רשאים לבחור בחטיבה בעבודה סוציאלית כחלק מתכנית הלימודים החד-חוגית שלהם. תלמידים

תלמיד חטיבה חייב להשלים בשנת לימודיו הראשונה בחטיבה שני מבואות במדעי החברה וההתנהגות.

תלמידים בתכנית החטיבה חייבים לעקוב אחר הודעות על שינויים בקורסים ועל שינויים במועדי הבחינות והגשת עבודות המתפרסמות על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של בית הספר.

לא יישלחו הודעות אישיות על שינויים בקורסים במועדי הבחינות ובמועדי הגשת העבודות ועל שינויים בקורסים.

שנה א' – סה"כ 10 ש"ס

שנה א' 

שעות 

קורסי חובה 

 

מבוא לרווחה חברתית

2 ש"ס

מצוקה ומעורבות חברתית

(הקורס כולל התנסות מעשית בשדה בליווי הדרכה מקצועית בהיקף של 3 שעות שבועיות)

6 ש"ס

פנים רבות לעוני

2 ש"ס

שנה ב' – סה"כ 6 ש"ס

שנה ב' 

שעות 

קורסי בחירה - על כל תלמיד ללמוד שלושה קורסים מתוך הרשימה שלהלן  (סה"כ 6 ש"ס):

 

יחסים בינאישיים בקבוצה

2 ש"ס

מבוא למשפט

2 ש"ס

הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

המסגרת המוסדית והחוקית של שירותי הרווחה האישיים

(ד"מ: מבוא לרווחה חברתית, מבוא למשפט)

2 ש"ס

ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

פרקטיקת מדיניות

2 ש"ס

המערכות להבטחת הכנסה

2 ש"ס