תוכנית לימודים-השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

תכנית הלימודים לתכנית ההשלמה

שנה א' – לימודי השלמה בעבודה סוציאלית (תכנית אחידה למסלול עם ובלי תזה)

שם הקורס

שעות

שיטות בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

מיומנויות התערבות – אבחון פסיכוסוציאלי

4 ש"ס

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה 

8 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה

4 ש"ס

המשפחה כמערכת

2 ש"ס

הקבוצה – תיאוריה ומיומנויות

2 ש"ס

מדינת רווחה

2 ש"ס

שירותי רווחה אישיים

2 ש"ס

סה"כ שנה א'

28 ש"ס

שנה ב' – לימודי השלמה בעבודה סוציאלית ולימודי תואר שני

לימודי השלמה

תיזה כמותית

תיזה איכותנית

ללא תיזה

סמינר התרכזות

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

מיומנויות התערבות – התערבות והערכתה

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

הכשרה בשדה מודרכת בשירותי רווחה

8 ש"ס

8 ש"ס

8 ש"ס

המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי רווחה

2 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

היבט קהילתי בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

לימודי תואר שני

 

תיזה כמותית

תיזה איכותנית

ללא תיזה

פרדיגמות והערכת תכניות התערבות: תיאוריה ופרקטיקה

2 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

קורסי בחירה

2 ש"ס

2 ש"ס

6 ש"ס

סדנת תזה

4 ש"ס

4 ש"ס

-

מבוא למחקר איכותני

-

2 ש"ס

-

סה"כ שנה ב'

28 ש"ס

30 ש"ס

28 ש"ס

שנה ג' – לימודי תואר שני

 

תיזה כמותית

תיזה איכותנית

ללא תיזה

סדנת פרקטיקום

-

-

4 ש"ס

קורסי חובה פרקטיקום

   

6 ש"ס

התבוננות ביקורתית

2 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

קורסי תיאוריה (מתוך אשכול תיאוריות)

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

קורסי בחירה

12 ש"ס

10 ש"ס

12 ש"ס

סדנת תזה

2 ש"ס

4 ש"ס

-

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

2 ש"ס

-

-

סה"כ שנה ג'

22 ש"ס

20 ש"ס

28 ש"ס