ראשי Coaching אימון אישי בגישת מדעי ההתנהגות

צרו קשר

 
03-6409559, 03-6409355 טלפון:
03-6406902 פקס:

Coaching אימון אישי בגישה פסיכולוגית

דוא
שלח לחבר
הדפסה
הדפס

ניהול אקדמי: דולי חותם

שנה"ל תשע"ז (2016-2017)  

 

Coming Soon

 

 

 

yesמפגש פתוח למתעניינים בתכנית יתקיים ביום רביעי 2/11 בשעה 16:30, בביה"ס לעבודה סוציאלית, חדר 150.
 

 

למידע נוסף ניתן לפנות למתאמת התכנית מיכל שביט במייל: shmichal@tauex.tau.ac.il

   

 

מידע על התכנית

 

על התכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית 

 

אימון אישי (קואוצ'ינג), הוא מקצוע וכלי יישומי ואפקטיבי, שמטרתו לסייע לאנשים לקדם מטרות בחיים, ליצור שינוי
ולהגשים את עצמם. תפקיד המאמן האישי, ללוות אנשים במצבי מעבר, בקבלת החלטות בצמתים בחיים, וכן לעזור לאנשים
להעצים כישורים אישיים ומקצועיים ולשפר את איכות חייהם.
המיוחד בתכנית הוא הדגש על אימון אישי בגישה פסיכולוגית, אימון המשלב תיאוריות ופרקטיקה מתחום הפסיכולוגיה לתוך תהליך האימון. מחקרים חדשניים מראים כי רקע בתחום מדעי ההתנהגות תורם ומגביר אפקטיביות באימון.
אנו שמים דגש רב על היישום המעשי של תחום הפסיכולוגיה לאימון האישי, והדבר בא לידי ביטוי בתוכן הנלמד, באיכות צוות ההוראה של התכנית  שהינו בעל רקע משולב באימון ומדעי ההתנהגות וכן באיכות הלומדים.

 

מטרת התכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית

התכנית מכשירה לומדים בעלי רקע מתאים במדעי ההתנהגות באימון אנשים להצלחה, מימוש והגשמה עצמית בתחומי חייהם השונים.
התכנית מציעה כלים מגוונים ומאפשרת למאמנים לפתח זהות מקצועית מגובשת ואינטגרטיבית, המפעילה שיקול דעת וסגנון עצמאי.

 

היקף התכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית 

שני סמסטרים, 168 שעות פרונטאליות + 20 שעות פרקטיקום אישי, ועוד 10 שעות אימון אישי – סה"כ 198 שעות. מבנה התכנית הוא רציף, ועל כל תלמיד להשתתף בתכנית במלואה וכסדרה.

 

מועדי הלימוד בתכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית 

 הלימודים מתקיימים בימי ראשון בין השעות 14:00 -19:30 החל מתאריך: 6/11/2016
 

אופן הלימוד בתכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית

הוראה פרונטאלית משולבת בתרגילים חווייתיים.
 

היקף התכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית


סמסטר א' - 14 ימי לימוד הכוללים:
מפגש אחד של מרתון פתיחה וגיבוש חווייתי בן 6 שעות אקדמיות.
13 מפגשים הכוללים כל אחד 2 קורסים: האחד בן 4 שעות, והשני בן שעתיים.

 

סמסטר ב'- 14 ימי לימודים הכוללים:
13 ימי לימודים הכוללים כל אחד: קורס בן שעתיים , וכן הדרכה קבוצתית בת 4 שעות 
מפגש אחד של מרתון חווייתי בן 6 שעות  בנושא סיום ופרידה.

פרקטיקום והדרכה קבוצתית - הרחבה:
במהלך סמסטר' ב' כל תלמיד יחויב בפרקטיקום: על כל תלמיד לאמן 2 מתאמנים בהיקף של כ- 10 שעות שעון, כל אחד, וכן להשתתף בהדרכה קבוצתית בקבוצות קטנות- 4 שעות אקדמיות כל מפגש, במשך 13 מפגשים לאורך הסמסטר.

 

 

 

דרישות הקבלה

    

תנאי קבלה לתכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית

 

מוזמנים להגיש מועמדות

1. בעלי תואר אקדמי, עדיפות לתואר שני, בתחומי מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, התנהגות ארגונית, ייעוץ חינוכי, מדעי החברה וההתנהגות, לימודי עבודה ומקצועות הבריאות. בעלי ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות.
2. תישקל מועמדותם של מועמדים מתחומים אחרים, בהתאם לשיקול צוות ההוראה.
3. המועמדים יעברו תהליך מיוני הכולל ראיון אישי או קבוצתי. 

 

מטלות ותעודה

 

תעודת סיום התכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית

 

מטלות:

  • התלמידים נדרשים לאמן שני אימונים (בני 10 שעות לפחות, כל אחד). האימון יבוצע בליווי הדרכה קבוצתית במסגרת התכנית.
  • הכנת עבודת גמר שכוללת דו"ח מפורט על אימון מלא שבוצע, יישום חומר תיאורטי שנלמד בקורס וחומר עזר תיאורטי נוסף ועמידה בהצלחה במטלות אלה.
  • עמידה בסטנדרטים מקצועיים: השלמת משימות הנדרשות ע"י מורי התכנית, נוכחות רצופה בשעות הלימוד והשתתפות פעילה בשיעורים, בתרגולים ובהדרכה.
  • כל תלמיד יידרש לעבור תהליך של אימון אישי כמתאמן באופן עצמאי מעבר לתכנית, בן 10 שעות לפחות. התלמידים יוכלו לקבל אימון במחיר מוזל על ידי בוגרים מצטיינים של התכנית משנים קודמות.
  •  

זכאות לתעודה:

העומדים במטלות התכנית יקבלו תעודה על סיום לימודי התכנית באימון (COACHING) אישי בגישה פסיכולוגית, מטעם היחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב.


*בוגרי התכנית מוזמנים להירשם כחברים באיגוד הישראלי לאימון פסיכולוגי Coaching Psychology השייך לארגון הבינלאומי ל- Coaching Psychology. 

 

 

תכנית הלימודים

 

סילבוס התכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית

 

סמסטר א'


מרתון פתיחה (6 שעות לימוד)
מרתון חווייתי בנושא פתיחה וגיבוש - באמצעות שימוש בטכניקות וכלים אימוניים חווייתיים נכיר הן את הקבוצה הלומדת והן את העקרונות הבסיסיים של האימון. נזמין קולות של התחדשות ושל אנרגיה כדי 'לתדלק' את המשאבים האישיים והקבוצתיים לקראת תהליך של צמיחה משותפת.


מודל האימון - תפיסה, מבנה ומיומנויות פרקטיות (4 שעות לימוד)
קורס חוויתי המשלב למידה סדנאית-התנסותית, המקנה לסטודנטים מודל מארגן לתהליך האימון הכולל עקרונות, מיומנויות וכלים אימוניים.
במהלך הקורס נחשף לעוצמת האימון ומשמעויותיו ביחס למעגל חייו והגשמת מטרותיו של המתאמן ונכיר את שפת האימון ומיומנויותיה כגון: בניית חזון , מטרות ויעדים, עוצמות וערכים, יצירת שינוי והתמרה, פרדיגמות ו'גרמלינים', פרספקטיבות קוגניטיביות ועוד.
חוויית הלמידה המשמעותית מתוך ה'כאן ועכשיו' תעצים את היכולת לשלב בתהליך האימון: אינטואיציה, יצירתיות, שימוש בדמיון ומשחק.


 פסיכולוגיה חיובית ומודלים של שינוי  – תיאוריות ופרקטיקות פסיכולוגיות העומדות בבסיס האימון (2 שעות לימוד)
הפסיכולוגיה החיובית מייצגת תפישה חדשנית בפסיכולוגיה, המתמקדת בהווה ובעתיד וביכולתו של האדם להתמודד עם בעיות ולהפכן לאתגרים כחלק מתהליך ההתפתחות האישית. הכוחות הפנימיים, החוזקות והסגולות האישיות של כל אחד ואחד הם העומדים במרכז ולכן ההתייחסות אל החיים היא כאל תהליך של גילוי, צמיחה ואפשרות לשינוי.
הקורס יעסוק ברקע ההיסטורי והתיאורטי להתפתחות עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ויישומה באימון ובתחומי החיים השונים. נלמד אסטרטגיות לשינוי חיובי בהרגלי החשיבה וההתנהגות ולהגברת תחושת האושר והרווחה הנפשית. הקורס יתמקד גם בעקרונות הפסיכולוגיה ההומאניסטית והאקזיסטינציאליסטית, בצד היכרות עם גישות קוגניטיביות התנהגותיות, גישת הראיון המוטיבציוני,  ויראה את השורשים הפסיכולוגיים מהם יונק האימון. בקורס נעסוק גם באתיקה באימון.
*במהלך סמסטר א',  על כל תלמיד לעבור תהליך אימוני הכולל כעשר פגישות עם מאמן מוסמך. ניתן לעבור תהליך זה אצל אחד מבוגרי התכנית המומלצים על ידנו, בעלות מוזלת של 100 ₪ לכל פגישה.

 

סמסטר ב'


 פרקטיקום והדרכה קבוצתית - הדרכה supervision בקבוצות קטנות (4 שעות לימוד)
התלמידים יחולקו לקבוצות קטנות ויקבלו הדרכה שבועית על ידי מנחים מסגל התכנית. טכניקות ההדרכה מגוונות ויכללו גם הדרכה חיה מעבר למראה חד צדדית.
ההדרכה הינה חלק אינטגראלי מתכנית הלימודים ובה ניתנת התייחסות ספציפית למקרים אימוניים וליווי אישי בקבוצה קטנה.
בהדרכה יינתן דגש לכלים נוספים רלוונטיים לתהליך האימון, לדילמות מ"השטח", לחווייה של המאמן עצמו ולשאלות אתיות הקשורות לתהליך האימוני.
*במהלך סמסטר ב', על כל תלמיד לאמן שני מתאמנים בתהליך אימון של עשר פגישות לכל אחד מהם מחוץ למסגרת התכנית. ניתן לאתר מתאמנים באופן אישי. בנוסף , צוות התכנית מסייע לאתר מתאמנים במידת הצורך.


מיומנויות ומושגים אימוניים למתקדמים  (2 שעות לימוד)
הקורס יקנה מיומנויות מעמיקות באימון מערכות יחסים, אימון בזויות ראיה, מימד התנועה באימון ואימון חוויתי רגשי הכולל גם הקשבה למימד האינטראקטיבי, לשפת הגוף ולתקיעויות באימון. התלמידים ירכשו כלים מעשיים לבניית הדימוי המקצועי שלהם, ויפתחו את מיומנויות השיווק, המכירות והאפקטיביות האישית בניהול עסק.
הקורס יועבר בצורה חווייתית – אינטראקטיבית, תוך התמקדות בפיתוח התלמידים כמאמנים בשטח. המפגשים  יועברו באופן מרתק, מעורר מחשבה, משעשע וישלבו ידע מעשי, סימולציות וחשיבה יוצרת. ההתנסות תעשיר את הרפרטואר האישי והמנהיגותי של המשתתפים ותאפשר להגיע לתוצאות משמעותיות.
 
מרתון חווייתי  (6 שעות לימוד)
מרתון בנושא סיום ופרידה. במפגש זה יקבלו התלמידים מגוון כלים אשר יעשיר את יכולתם לעבד ולבצע תהליך פרידה אימוני, וכן לעבור תהליך מקביל של אפשרות לפרידה מהקבוצה.

 

שכר הלימוד ותשלום

 

שכר לימוד ותנאי תשלום:

1. שכר הלימוד לתכנית אימון אישי בגישה פסיכולוגית בשנה"ל תשע"ז הינו: 13,450 ₪ (ניתן לפרוס לתשלומים).

2. עם הקבלה לתכנית ישלם התלמיד מקדמה בסך 750 ₪  תוך שבועיים מיום אישור קבלתו לתכנית.

3. יתרת התשלום תחויב החל מחודש נובמבר 2016, ניתן יהיה לפרוס לתשלומים.

4. במעמד הרישום ייגבו דמי רישום על סך 300 ₪ בכרטיס אשראי (דמי הרישום אינם נכללים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים בשום שלב).

לפירוט נוסף אודות תנאי התשלום, אנא עיינו בנהלי היחידה.

 

סגל התכנית

 

 

סגל התכנית לאימון אישי בגישה פסיכולוגית

 

סגל התכנית מורכב מאנשי מקצוע מובילים: פסיכולוגים, מאמנים ומטפלים כמו גם חוקרים באקדמיה המתמחים בהנעה לפעולה, והשגת תוצאות בקרב לקוחותיהם. 

 

צוות ההוראה:

 ייתכנו שינויים

 

חותם דולי

מנהלת אקדמית של התכנית.

פסיכולוגית ארגונית, מאמנת אישית מוסמכת ויועצת ארגונית וניהולית בכירה.
 M.A בפסיכולוגיה ארגונית בהצטיינות מאוניברסיטת בן- גוריון.
מאמנת ומדריכה מוסמכת, בוגרת קורס מאמן אישי לחיים בICU  וקורס מאמן בטוח מ-ICU, בוגרת התכנית לטיפול משפחתי וזוגי ביחידה ללימודי המשך והשתלמויות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת ת"א. בוגרת לימודי התמקדות (focusing) ע"פ שיטתו של ג'נדלין.
מנהלת מכון 'חותם-פיתוח אישי וארגוני', המתמחה בליווי ואימון מנהלים בארגונים שונים וכן פרטיים, בתחומי ניהול, קריירה, מערכות יחסים וצמתי חיים.

אורון ביבי אנה

יועצת ארגונית ומאמנת בכירה. בעלת תואר מוסמך (M.S.C)- במנהל עסקים, בחוג להתנהגות ארגונית מאוניברסיטת תל אביב.
החל מ - 1990 מלווה ארגונים בתהליכי צמיחה ושינוי ומאמנת מנהלים בכירים.
מובילה ומנחה של תוכניות לפיתוח מנהלים בארגונים מובילים במשק הישראלי, מרצה לניהול ועוסקת בהכשרת מאמנים. בעלת ניסיון רב שנים באימון אישי בנושאים הקשורים לקריירת החיים והעבודה, תוך שילוב כלים יצירתיים ומתודולוגיות כגון: גשטלט, קונסטלציה משפחתית ומערכתית.

ד"ר תמר איצקסון פסיכולוגית חוקרת את מדע האושר, מרצה ומנחה במסגרות שונות קורסים בנושאי אושר. אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע. 
ד"ר נתן לירון

MA בפסיכולוגיה ארגונית מהאוניברסיטה העברית וד"ר במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן.

בוגר קורס הכשרת מנחי קבוצות של מרכז ציפורי בירושלים וקורס הכשרת מאמנים של CTI – המכון הבינלאומי להכשרת מאמנים.

בעל ניסיון עשיר בליווי מנהלים ועובדים, באימון עסקי, בייעוץ ארגוני ובהנחיית קבוצות בארגוני היי-טק ובארגוני שירות. בעבר ניהל מחלקות פיתוח בחברות ההיי-טק - Verint ו-TTI ושימש בתפקיד מנהל פרויקטים בחברת Quiver.

בנאש-נבון לימור

בוגרת מסלול אימון של ביה"ס הבינלאומי Coaches) - CTI  (Training Institute מאמנת בכירה מוסמכת  MCIL  ע"י לשכת המאמנים, משלבת באימון מגוון כלים מקצועיים: התמקדות, חשיבה הכרתית ע"פ ימימה, אימון בגישה יהודית, פיזיקה משפחתית, movement medicine    . בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. מנהלת את חברת 'יעדים מתגשמים' המתמחה באימון מערכות יחסים בארגונים, ליווי ואימון אישי של מנהלים בכירים.בעלת ניסיון של עשור וחצי של עשייה בשוק העסקי במהלכו שימשה כמנהלת שיווק בחברות בתחומי המזון וההשכלה. 

אגוזי פרקש הדס פסיכולוגית קלינית מומחית, מאמנת אישית וארגונית מוסמכת M.A.  בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת בר אילן.   בוגרת CO-ACTIVE COACHING במסגרת CTI- המכון הבינלאומי להכשרת מאמנים.  בוגרת קורס אימון בארגונים במכללת  Coachme וקורס ניהול אסטרטגי ב'להב'.  מנהלת מכון 'מינוף מנהלים' המתמחה באימון, ליווי ופיתוח מנהלים ועובדים בגישת Coaching Psychology. 
 ד"ר רגב נבו מרב PHD, פסיכולוגית חברתית ומנחת קבוצות, רשומה בפנקס הפסיכולוגים. מוסמכת התוכנית הדו-שנתית להכשרת מנחי קבוצות דינאמיות, אוניברסיטת חיפה. מדריכה בגישה המוטיבציונית. בעלת ניסיון בפיתוח מנהיגות ועבודת צוות; ייעוץ אישי וליווי למפקדים ומנהלים; פיתוח מיומנויות לתקשורת בין-אישית; העצמה אישית והעצמת נשים"

 

 

 

 

 ט.ל.ח